Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
De Nederlandsche BankStaatscourant 2018, 14843Besluiten van algemene strekking

Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 9 maart 2018 houdende wijziging van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011

De Nederlandsche Bank N.V.;

Gelet op artikel 131, eerste lid, van het Besluit prudentiële regels Wft;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 6. bij artikel 2:2, eerste lid – Frequentie en indieningstermijn staten, onderdeel 6.3. Beleggingsondernemingen in Nederland, komt te luiden:

6.3. Beleggingsondernemingen in Nederland en beheerders

Beheerders van een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:65 Wft of beheerders van een ICBE als bedoeld in artikel 2:69 Wft

Staat

 

Frequentie

Indieningstermijn

F 00.01

F 00.01 Aard van het verslag (FINREP)

per kalender halfjaar (per Q2 en per Q4)

Uiterlijk op 11 augustus en 11 februari; of indien dit valt op een feestdag, zaterdag of zondag; de eerstvolgende werkdag

F 00.03

F 00.03 Vermogensbeheer – Aantal deelnemers / Beheerd vermogen

F 01.01

F 01.01 Balans [overzicht van de financiële positie]: Activa

F 01.02

F 01.02 Balans [overzicht van de financiële positie]: Verplichtingen

F 01.03

F 01.03 Balans [overzicht van de financiële positie]: Eigen vermogen

F 01.09

F 01.09 Details overige activa / overige verplichtingen

F 02.00

F 02.00 Winst-en-verliesrekening

F 09.01

F 09.01 Posten buiten de balanstelling die onderworpen zijn aan kredietrisico: Toegezegde leningen, financiële garanties en andere gedane toezeggingen

F 09.02

F 09.02 Toegezegde leningen, financiële garanties en andere ontvangen toezeggingen

F 09.03

F 09.03 Posten buiten de balanstelling: kwalitatieve informatie

F 11.09

F 11.09 Beheerde Fondsen: Opgave per fonds

F 22.09

F 22.09 Baten uit vergoedingen en provisies naar activiteit

F 31.01

F 31.01 Verbonden partijen: te betalen bedragen aan en te ontvangen bedragen van

F 31.02

F 31.02 Verbonden partijen: baten en lasten uit transacties met

F 70.00

F 70.00 Kapitaalseis op basis van de vastekosteneis (gebaseerd op Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/488)

F 71.00

F 71.00 Kapitaalseisen: Vermogensbeheer

C 01.00

C 01.00 (CA 1) Kapitaaltoereikendheid – Definitie eigen vermogen

Een beleggingsmaatschappij die geen aparte beheerder heeft als bedoeld in artikel 2:65, onderdeel b van de Wft of een maatschappij voor collectieve beleggingen in effecten die geen aparte beheerder heeft als bedoeld in artikel 2:69b, eerste lid, onderdeel b van de Wft

Staat

 

Frequentie

Indieningstermijn

F 00.01

F 00.01 Aard van het verslag (FINREP)

per kalender halfjaar (per Q2 en per Q4)

Uiterlijk op 11 augustus en 11 februari; of indien dit valt op een feestdag, zaterdag of zondag; de eerstvolgende werkdag

F 00.03

F 00.03 Vermogensbeheer – Aantal deelnemers / Beheerd vermogen

F 01.01

F 01.01 Balans [overzicht van de financiële positie]: Activa

F 01.02

F 01.02 Balans [overzicht van de financiële positie]: Verplichtingen

F 01.03

F 01.03 Balans [overzicht van de financiële positie]: Eigen vermogen

F 01.09

F 01.09 Details overige activa / overige verplichtingen

F 02.00

F 02.00 Winst-en-verliesrekening

F 09.01

F 09.01 Posten buiten de balanstelling die onderworpen zijn aan kredietrisico: Toegezegde leningen, financiële garanties en andere gedane toezeggingen

F 09.02

F 09.02 Toegezegde leningen, financiële garanties en andere ontvangen toezeggingen

F 09.03

F 09.03 Posten buiten de balanstelling: kwalitatieve informatie

F 11.09

F 11.09 Beheerde Fondsen: Opgave per fonds

F 22.09

F 22.09 Baten uit vergoedingen en provisies naar activiteit

F 31.01

F 31.01 Verbonden partijen: te betalen bedragen aan en te ontvangen bedragen van

F 31.02

F 31.02 Verbonden partijen: baten en lasten uit transacties met

F 71.00

F 71.00 Kapitaalseisen: Vermogensbeheer

C 01.00

C 01.00 (CA 1) Kapitaaltoereikendheid – Definitie eigen vermogen

Beheerders van een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:65 Wft die het is toegestaan de activiteiten te verrichten of diensten te verlenen als bedoeld in artikel 2:67a, tweede lid, Wft of beheerders van een ICBE als bedoeld in artikel 2:69 die het is toegestaan de activiteiten te verrichten of diensten te verlenen als bedoeld in artikel 2:69c, tweede lid, Wft

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

F 00.01

F 00.01 Aard van het verslag (FINREP)

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op 12 mei, 11 augustus, 11 november en 11 februari; of indien dit valt op een feestdag, zaterdag of zondag; de eerstvolgende werkdag

F 00.02

F00.02 Beleggingsonderneming – Aantal clienten / Beheerd vermogen

F 00.03

F 00.03 Vermogensbeheer – Aantal deelnemers / Beheerd vermogen

F 01.01

F 01.01 Balans [overzicht van de financiële positie]: Activa

F 01.02

F 01.02 Balans [overzicht van de financiële positie]: Verplichtingen

F 01.03

F 01.03 Balans [overzicht van de financiële positie]: Eigen vermogen

F 01.09

F 01.09 Details overige activa / overige verplichtingen

F 02.00

F 02.00 Winst-en-verliesrekening

F 09.01

F 09.01 Posten buiten de balanstelling die onderworpen zijn aan kredietrisico: Toegezegde leningen, financiële garanties en andere gedane toezeggingen

F 09.02

F 09.02 Toegezegde leningen, financiële garanties en andere ontvangen toezeggingen

F 09.03

F 09.03 Posten buiten de balanstelling: kwalitatieve informatie

F 11.09

F 11.09 Beheerde Fondsen: Opgave per fonds

F 22.09

F 22.09 Baten uit vergoedingen en provisies naar activiteit

F 31.01

F 31.01 Verbonden partijen: te betalen bedragen aan en te ontvangen bedragen van

F 31.02

F 31.02 Verbonden partijen: baten en lasten uit transacties met

F 70.00

F 70.00 Kapitaalseis op basis van de vastekosteneis (gebaseerd op Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/488)

F 71.00

F 71.00 Kapitaalseisen: Vermogensbeheer

F 73.00

F 73.00 Kapitaalseisen: Beleggingsonderneming

C 01.00

C 01.00 (CA 1) Kapitaaltoereikendheid – Definitie eigen vermogen

Beheerders van een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:65 Wft die het is toegestaan de activiteiten te verrichten of diensten te verlenen als bedoeld in artikel 2:67a, tweede lid, Wft waarbij de uitgevoerde activiteiten of diensten voldoen aan de definitie van beleggingsonderneming in artikel 4 van de CRR of beheerders van een ICBE als bedoeld in artikel 2:69 die het is toegestaan de activiteiten te verrichten of diensten te verlenen als bedoeld in artikel 2:69c, tweede lid, Wft waarbij de uitgevoerde activiteiten of diensten voldoen aan de definitie van beleggingsonderneming in artikel 4 van de CRR

Staat

 

Frequentie

Indieningstermijn

geconsolideerd

F 00.01

F 00.01 Aard van het verslag (FINREP)

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op 12 mei, 11 augustus, 11 november en 11 februari; of indien dit valt op een feestdag, zaterdag of zondag; de eerstvolgende werkdag

Ja

F 00.02

F00.02 Beleggingsonderneming – Aantal clienten / Beheerd vermogen

Ja

F 00.03

F 00.03 Vermogensbeheer – Aantal deelnemers / Beheerd vermogen

Ja

F 01.01

F 01.01 Balans [overzicht van de financiële positie]: Activa

Ja

F 01.02

F 01.02 Balans [overzicht van de financiële positie]: Verplichtingen

Ja

F 01.03

F 01.03 Balans [overzicht van de financiële positie]: Eigen vermogen

Ja

F 01.09

F 01.09 Details overige activa / overige verplichtingen

Ja

F 02.00

F 02.00 Winst-en-verliesrekening

Ja

F 09.01

F 09.01 Posten buiten de balanstelling die onderworpen zijn aan kredietrisico: Toegezegde leningen, financiële garanties en andere gedane toezeggingen

Ja

F 09.02

F 09.02 Toegezegde leningen, financiële garanties en andere ontvangen toezeggingen

Ja

F 09.03

F 09.03 Posten buiten de balanstelling: kwalitatieve informatie

Ja

F 11.09

F 11.09 Beheerde Fondsen: Opgave per fonds

Ja

F 22.09

F 22.09 Baten uit vergoedingen en provisies naar activiteit

Ja

F 31.01

F 31.01 Verbonden partijen: te betalen bedragen aan en te ontvangen bedragen van

Ja

F 31.02

F 31.02 Verbonden partijen: baten en lasten uit transacties met

Ja

F 70.00

F 70.00 Kapitaalseis op basis van de vastekosteneis (gebaseerd op Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/488)

Ja

F 71.00

F 71.00 Kapitaalseisen: Vermogensbeheer

Ja

F 73.00

F 73.00 Kapitaalseisen: Beleggingsonderneming

Ja

C 01.00

C 01.00 (CA 1) Kapitaaltoereikendheid – Definitie eigen vermogen

Ja

Beleggingsondernemingen in de zin van artikel 4 lid 1 onderdeel 2 sub c CRR met een vergunning voor beleggingsdienst a en/of d zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de wet met eigen vermogenseisen op grond van artikel 31 CRD IV zoals geïmplementeerd in artikel 48 van het Besluit of ‘local firms’ zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, sub 4 van de CRR

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

F 00.01

F 00.01 Aard van het verslag (FINREP)

per kalender halfjaar (per Q2 en per Q4)

Uiterlijk op 11 augustus, en 11 februari; of indien dit valt op een feestdag, zaterdag of zondag; de eerstvolgende werkdag

F 00.02

F00.02 Beleggingsonderneming – Aantal clienten / Beheerd vermogen

F 00.03

F 00.03 Vermogensbeheer – Aantal deelnemers / Beheerd vermogen

F 01.01

F 01.01 Balans [overzicht van de financiële positie]: Activa

F 01.02

F 01.02 Balans [overzicht van de financiële positie]: Verplichtingen

F 01.03

F 01.03 Balans [overzicht van de financiële positie]: Eigen vermogen

F 01.09

F 01.09 Details overige activa / overige verplichtingen

F 02.00

F 02.00 Winst-en-verliesrekening

F 09.01

F 09.01 Posten buiten de balanstelling die onderworpen zijn aan kredietrisico: Toegezegde leningen, financiële garanties en andere gedane toezeggingen

F 09.02

F 09.02 Toegezegde leningen, financiële garanties en andere ontvangen toezeggingen

F 09.03

F 09.03 Posten buiten de balanstelling: kwalitatieve informatie

F 22.09

F 22.09 Baten uit vergoedingen en provisies naar activiteit

F 31.01

F 31.01 Verbonden partijen: te betalen bedragen aan en te ontvangen bedragen van

F 31.02

F 31.02 Verbonden partijen: baten en lasten uit transacties met

F 73.00

F 73.00 Kapitaalseisen: Beleggingsonderneming

Beleggingsondernemingen met een kapitaalseis op basis van artikel 95, tweede lid, van de CRR

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

F 00.01

F 00.01 Aard van het verslag (FINREP)

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op 12 mei, 11 augustus, 11 november en 11 februari; of indien dit valt op een feestdag, zaterdag of zondag; de eerstvolgende werkdag

F 00.02

F00.02 Beleggingsonderneming – Aantal clienten / Beheerd vermogen

F 00.03

F 00.03 Vermogensbeheer – Aantal deelnemers / Beheerd vermogen

F 01.01

F 01.01 Balans [overzicht van de financiële positie]: Activa

F 01.02

F 01.02 Balans [overzicht van de financiële positie]: Verplichtingen

F 01.03

F 01.03 Balans [overzicht van de financiële positie]: Eigen vermogen

F 01.09

F 01.09 Details overige activa / overige verplichtingen

F 02.00

F 02.00 Winst-en-verliesrekening

F 09.01

F 09.01 Posten buiten de balanstelling die onderworpen zijn aan kredietrisico: Toegezegde leningen, financiële garanties en andere gedane toezeggingen

F 09.02

F 09.02 Toegezegde leningen, financiële garanties en andere ontvangen toezeggingen

F 09.03

F 09.03 Posten buiten de balanstelling: kwalitatieve informatie

F 22.09

F 22.09 Baten uit vergoedingen en provisies naar activiteit

F 31.01

F 31.01 Verbonden partijen: te betalen bedragen aan en te ontvangen bedragen van

F 31.02

F 31.02 Verbonden partijen: baten en lasten uit transacties met

F 70.00

F 70.00 Kapitaalseis op basis van de vastekosteneis (gebaseerd op Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/488)

F 73.00

F 73.00 Kapitaalseisen: Beleggingsonderneming

C 01.00

C 01.00 (CA 1) Kapitaaltoereikendheid – Definitie eigen vermogen

Beleggingsondernemingen met een kapitaalseis op basis van artikel 95, eerste lid, of artikel 96 van de CRR

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

Geconsolideerd

F 00.01

F 00.01 Aard van het verslag (FINREP)

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op 12 mei, 11 augustus, 11 november en 11 februari; of indien dit valt op een feestdag, zaterdag of zondag; de eerstvolgende werkdag

Ja

F 00.02

F00.02 Beleggingsonderneming – Aantal clienten / Beheerd vermogen

Ja

F 00.03

F 00.03 Vermogensbeheer – Aantal deelnemers / Beheerd vermogen

Ja

F 01.01

F 01.01 Balans [overzicht van de financiële positie]: Activa

Ja

F 01.02

F 01.02 Balans [overzicht van de financiële positie]: Verplichtingen

Ja

F 01.03

F 01.03 Balans [overzicht van de financiële positie]: Eigen vermogen

Ja

F 01.09

F 01.09 Details overige activa / overige verplichtingen

Ja

F 02.00

F 02.00 Winst-en-verliesrekening

Ja

F 09.01

F 09.01 Posten buiten de balanstelling die onderworpen zijn aan kredietrisico: Toegezegde leningen, financiële garanties en andere gedane toezeggingen

Ja

F 09.02

F 09.02 Toegezegde leningen, financiële garanties en andere ontvangen toezeggingen

Ja

F 09.03

F 09.03 Posten buiten de balanstelling: kwalitatieve informatie

Ja

F 22.09

F 22.09 Baten uit vergoedingen en provisies naar activiteit

Ja

F 31.01

F 31.01 Verbonden partijen: te betalen bedragen aan en te ontvangen bedragen van

Ja

F 31.02

F 31.02 Verbonden partijen: baten en lasten uit transacties met

Ja

F 70.00

F 70.00 Kapitaalseis op basis van de vastekosteneis (gebaseerd op Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/488)

Ja

F 73.00

F 73.00 Kapitaalseisen: Beleggingsonderneming

Ja

C 01.00

C 01.00 (CA 1) Kapitaaltoereikendheid – Definitie eigen vermogen

Ja

Beleggingsondernemingen met een kapitaalseis op basis van artikel 92 van de CRR

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

Geconsolideerd

F 00.01

F 00.01 Aard van het verslag (FINREP)

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op 12 mei, 11 augustus, 11 november en 11 februari; of indien dit valt op een feestdag, zaterdag of zondag; de eerstvolgende werkdag

Ja

F 00.02

F00.02 Beleggingsonderneming – Aantal clienten / Beheerd vermogen

Ja

F 00.03

F 00.03 Vermogensbeheer – Aantal deelnemers / Beheerd vermogen

Ja

F 01.01

F 01.01 Balans [overzicht van de financiële positie]: Activa

Ja

F 01.02

F 01.02 Balans [overzicht van de financiële positie]: Verplichtingen

Ja

F 01.03

F 01.03 Balans [overzicht van de financiële positie]: Eigen vermogen

Ja

F 01.09

F 01.09 Details overige activa / overige verplichtingen

Ja

F 02.00

F 02.00 Winst-en-verliesrekening

Ja

F 09.01

F 09.01 Posten buiten de balanstelling die onderworpen zijn aan kredietrisico: Toegezegde leningen, financiële garanties en andere gedane toezeggingen

Ja

F 09.02

F 09.02 Toegezegde leningen, financiële garanties en andere ontvangen toezeggingen

Ja

F 09.03

F 09.03 Posten buiten de balanstelling: kwalitatieve informatie

Ja

F 22.09

F 22.09 Baten uit vergoedingen en provisies naar activiteit

Ja

F 31.01

F 31.01 Verbonden partijen: te betalen bedragen aan en te ontvangen bedragen van

Ja

F 31.02

F 31.02 Verbonden partijen: baten en lasten uit transacties met

Ja

F 73.00

F 73.00 Kapitaalseisen: Beleggingsonderneming

Ja

C 01.00

C 01.00 (CA 1) Kapitaaltoereikendheid – Definitie eigen vermogen

Ja

B

Bijlage 6 bij artikel 2:2, eerste lid – Frequentie en indieningstermijn staten, onderdeel 6.4. Premiepensioeninstellingen, komt te luiden:

6.4. Premiepensioeninstellingen

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

PPI-J

Jaarlijks

Uiterlijk 31 mei na de verslagperiode

PPI-KW

Per kwartaal

Binnen 6 weken na de verslagperiode

C

Bijlage 6 bij artikel 2:2, eerste lid – Frequentie en indieningstermijn staten, onderdeel 6.4. Afwikkelondernemingen, komt te luiden:

6.5. Afwikkelondernemingen

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

Gegevens verrichte girale transacties

Maandelijks

Uiterlijk op de tiende werkdag van de maand, volgend op de verslagperiode

D

Bijlage 6. bij artikel 2:2, eerste lid – Frequentie en indieningstermijn staten, onderdeel 6.5. Beheerders, komt te luiden:

6.6. Beheerders – fondsrapportages

A. Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:66a, derde lid, Wft, die niet beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

AIFM FILE 24(1)1

Te rapporteren abi-beheerderspecifieke informatie

Per kalenderjaar

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode

ADD AIFM INFO

Gedetailleerde lijst van alle abi’s die de abi-beheerder beheert

AIF FILE 24(1)1

Te verstrekken abi-specifieke informatie

1 De vaststelling van het model voor de staat volgt uit artikel 110 van de Gedelegeerde Verordening, de frequentie en de indieningstermijn worden bij deze regeling vastgesteld.

B. Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling die op vrijwillige basis een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft heeft verkregen en die portefeuilles van beleggingsinstellingen beheert waarvan het totaal aan beheerde activa niet groter is dan € 500.000.000, de beleggingsinstellingen geen gebruik maken van hefboomfinanciering, en geen recht tot inkoop of terugbetaling van rechten van deelneming in de verschillende beleggingsinstellingen kan worden uitgeoefend gedurende een periode van vijf jaar vanaf het tijdstip waarop de rechten in de verschillende beleggingsinstellingen voor het eerst zijn verworven

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

AIFM FILE 24(1)1

Te rapporteren abi-beheerderspecifieke informatie

Per kalenderjaar

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode

ADD AIFM INFO

Gedetailleerde lijst van alle abi’s die de abi-beheerder beheert

AIF FILE 24(1)1

Te verstrekken abi-specifieke informatie

AIF FILE 24(2)1

Aan de bevoegde autoriteiten te verstrekken abi-specifieke informatie, alsmede: Resultaten van stresstests

ADD INFO

informatie als bedoeld in artikel 15, tweede lid, in samenhang met artikel 20, van de AIFM-richtlijn

1 De vaststelling van het model voor de staat volgt uit artikel 110 van de Gedelegeerde Verordening, de frequentie en de indieningstermijn worden bij deze regeling vastgesteld.

C. Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling die: a. op vrijwillige basis een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft heeft verkregen en die portefeuilles van beleggingsinstellingen beheert waarvan het totaal aan beheerde activa niet groter is dan € 100.000.000 en de beleggingsinstellingen gebruik maken van hefboomfinanciering; of b. die beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft en die portefeuilles van beleggingsinstellingen beheert waarvan het vermogen de € 500.000.000 niet overstijgt en die gebruik maken van hefboomfinanciering.

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

AIFM FILE 24(1)1

Te rapporteren abi-beheerderspecifieke informatie

Per kalenderjaar

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode

ADD AIFM INFO

Gedetailleerde lijst van alle abi’s die de abi-beheerder beheert

AIF FILE 24(11

Te verstrekken abi-specifieke informatie

AIF FILE 24(2)1

Aan de bevoegde autoriteiten te verstrekken abi-specifieke informatie, alsmede: Resultaten van stresstests

ADD INFO

informatie als bedoeld in artikel 15, tweede lid, in samenhang met artikel 20, van de AIFM-richtlijn

1 De vaststelling van het model voor de staat volgt uit artikel 110 van de Gedelegeerde Verordening, de frequentie en de indieningstermijn worden bij deze regeling vastgesteld.

D. Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling die beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft en die portefeuilles van beleggingsinstellingen beheert waarvan het totaal aan beheerde activa de in artikel 2:66a Wft bedoelde drempel van € 100.000.000 respectievelijk € 500.000.000 overstijgt, maar niet boven de € 1.000.000.000 uitkomt

Staat

Frequentie

Frequentie voor de beleggingsinstelling waarvan de activa boven de € 500 mln. uitkomt

Indieningstermijn

AIFM FILE 24(1)1

Te rapporteren abi-beheerderspecifieke informatie

Per kalender halfjaar

n.v.t.

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode

ADD AIFM INFO

Gedetailleerde lijst van alle abi’s die de abi-beheerder beheert

ADD INFO

informatie als bedoeld in artikel 15, tweede lid, in samenhang met artikel 20, van de AIFM-richtlijn

AIF FILE 24(1)1

Te verstrekken abi-specifieke informatie

Per kalender halfjaar

Per kalenderkwartaal

AIF FILE 24(2) 1

Aan de bevoegde autoriteiten te verstrekken abi-specifieke informatie, alsmede: Resultaten van stresstests

1 Zowel de vaststelling van het model als de frequentie en de indieningstermijn volgen uit artikel 110 van de Gedelegeerde Verordening.

E. Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling die beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft en die portefeuilles van beleggingsinstellingen beheert waarvan het totaal aan beheerde activa boven de € 1.000.000.000 uitkomt

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

AIFM FILE 24(1)1

Te rapporteren abi-beheerderspecifieke informatie

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode

ADD AIFM INFO

Gedetailleerde lijst van alle abi’s die de abi-beheerder beheert

AIF FILE 24(1)1

Te verstrekken abi-specifieke informatie

AIF FILE 24(2)1

Aan de bevoegde autoriteiten te verstrekken abi-specifieke informatie, alsmede: Resultaten van stresstests

ADD INFO

informatie als bedoeld in artikel 15, tweede lid, in samenhang met artikel 20, van de AIFM-richtlijn

1 Zowel de vaststelling van het model als de frequentie en de indieningstermijn volgen uit artikel 110 van de Gedelegeerde Verordening.

F. Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling die beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft, voor elke door hem beheerde beleggingsinstelling zonder hefboomfinanciering die overeenkomstig haar kernbeleggingsbeleid in niet-beursgenoteerde ondernemingen en uitgevende instellingen belegt om zeggenschap te verwerven

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

AIFM FILE 24(1)1

Te rapporteren abi-beheerderspecifieke informatie

Per kalenderjaar

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode

ADD AIFM INFO

Gedetailleerde lijst van alle abi’s die de abi-beheerder beheert

AIF FILE 24(1)1

Te verstrekken abi-specifieke informatie

AIF FILE 24(2)1

Aan de bevoegde autoriteiten te verstrekken abi-specifieke informatie, alsmede: Resultaten van stresstests

ADD INFO

informatie als bedoeld in artikel 15, tweede lid, in samenhang met artikel 20, van de AIFM-richtlijn

1 Zowel de vaststelling van het model als de frequentie en de indieningstermijn volgen uit artikel 110 van de Gedelegeerde Verordening.

G. Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling die beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft en die beleggingsinstellingen beheert die in aanzienlijke mate met hefboomfinanciering werken als bedoeld in artikel 24, vierde lid, van de AIFM-richtlijn1

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

AIF FILE 24(4)2

Abi-specifieke informatie die aan de bevoegde autoriteiten moet worden verstrekt

Conform de overige door de betreffende beheerder in te dienen staten

Conform de overige door de betreffende beheerder in te dienen staten

1 De categorie I geldt in aanvulling op categorie E, F, of G

2 Zowel de vaststelling van het model als de frequentie en de indieningstermijn volgen uit artikel 110 van de Gedelegeerde Verordening.

E

Bijlage 6 bij artikel 2:2, eerste lid – Frequentie en indieningstermijn staten, onderdeel 6.6. Banken in Nederland niet zijnde banken die geen vergunning hebben als bedoeld in artikel 2:11 Wft (DGS-banken), komt te luiden:

6.7. Banken in Nederland niet zijnde banken die geen vergunning hebben als bedoeld in artikel 2:11 Wft (DGS-banken)

Staat

Frequentie

Indieningstermijn

Voor depositogarantiestelsel (DGS) in aanmerking komende verplichtingen – solo

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op 12 mei, 11 augustus, 11 november en 11 februari; of indien dit valt op een feestdag, zaterdag of zondag; de eerstvolgende werkdag.

Voor depositogarantiestelsel (DGS) in aanmerking komende verplichtingen – geconsolideerd

Per kalenderkwartaal

Uiterlijk op 12 mei, 11 augustus, 11 november en 11 februari; of indien dit valt op een feestdag, zaterdag of zondag; de eerstvolgende werkdag.

Bijlage rekeningen en bedragen per EER bijkantoor

Per kalenderjaar

Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2018. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 9 maart 2018

De Nederlandsche Bank N.V., F. Elderson, directeur

TOELICHTING

De wijzigingen in de onderdelen 6.3. en 6.5. van bijlage 6 betreffen een actualisering van de rapportageverplichtingen van beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen. Hierbij heeft DNB de uitgevraagde informatie zoveel als mogelijk gelijkgetrokken tussen de verschillende rapportagekaders van beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen. Hiermee beoogt DNB de administratieve lasten van instellingen die zowel een rapportage als beheerder van een beleggingsinstelling als een rapportage als beleggingsonderneming moeten indienen, te beperken. In de betreffende tabellen heeft DNB ook de uitgevraagde informatie nader gespecificeerd ten opzichte van de oude situatie. Hierdoor is het in de regeling inzichtelijker geworden welke informatie DNB van onder toezicht staande instellingen verwacht te ontvangen.

Vanwege de gelijktrekking van de uitgevraagde informatie tussen beheerders van beleggingsinstellingen (onderdeel 6.3.) en beleggingsondernemingen (onderdeel 6.5.) heeft DNB ook wijzigingen aangebracht in de indieningstermijnen. Omdat beide type instellingen nu grotendeels dezelfde informatie dienen aan te leveren is er voor gekozen de termijn voor beheerders van beleggingsinstellingen gelijk te trekken met de termijn voor beleggingsondernemingen.

De wijzigingen in onderdeel 6.4. betreffen het vervallen van de codes voor de PPI-formulieren vanwege de overstap naar een nieuw rapportagesysteem waarbij de oude formuliercodes niet meer gehanteerd worden.

Tevens wordt opgemerkt dat van de gelegenheid gebruik is gemaakt om in bijlage 6 van de regeling een omissie in de nummering van de verschillende onderdelen te corrigeren. De wijzigingen C en E van Artikel I hebben slechts hierop betrekking; de tabellen in deze onderdelen zijn niet gewijzigd.

Bij de inwerkingtreding wordt het volgende opgemerkt. Artikel II bepaalt dat de regeling in werking treedt op 1 april 2018. Dit betekent dat over de periode die eindigt op 31 maart 2018 conform de gewijzigde regeling gerapporteerd moet worden.

De Nederlandsche Bank N.V F. Elderson, Directeur.