Ontwerpbestemmingsplan “Franeker - Tzummerweg tussen nummer 14B en 14C”, gemeente Waadhoeke

Logo Waadhoeke

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat met ingang van 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018 voor een ieder ter inzage ligt: het ontwerpbestemmingsplan “Franeker Tzummerweg tussen nummer 14B en 14C”.

 

Gedurende deze periode kunnen door een ieder zienswijzen worden ingediend. Een vooraankondiging omtrent de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan is in de lokale bladen geplaatst op 14 februari 2018.

 

Dit bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van de bouw van een woning. 

Omschrijving van het plangebied: het plangebied omvat enkel de locatie tussen de adressen Tzummerweg 14b en 14c, 8801 JN Franeker.

 

Inzien en/of digitaal raadplegen

Het ontwerpbestemmingsplan kan op de volgende manier worden ingezien:

Het ontwerpplan inzien kan bij de bezoekersbalie in het gemeentehuis aan de Harlingerweg 18 in Franeker. U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het  ontwerpbestemmingsplan ook digitaal bekijken, via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het zogenaamde planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.1949.BPFRATZWG14D2018-ONT1

Tot en met 25 april  2018 kan een ieder een zienswijze kenbaar maken. Dat kan schriftelijk op info@Waadhoeke.nl  of schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Waadhoeke, Postbus 58, 8800 AB Franeker.

 

Franeker, 14 maart 2018.

 

Naar boven