Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2018, 14266OverigOntwerpbestemmingsplan ‘Waalbandijk 113, Dodewaard’

Logo Neder-Betuwe

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Waalbandijk 113, Dodewaard”. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt voorbereid om de vestiging van een hondenkennel/ -pension, voor maximaal 50 honden (exclusief pups tot en met 8 weken), mogelijk te maken op het perceel Waalbandijk 113. Het plangebied is gelegen aan de Waalbandijk 113. Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Waalbandijk. Aan de noordzijde ligt een woonperceel, Molenhofstraat 21. Aan de oost- en westzijde wordt het plangebied begrensd door bedrijvigheid. Aan de westzijde is ook een bedrijfswoning, Molenhofstraat 23, aanwezig.

Inzageperiode: 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018

Inzageplaatsen:

 

Zienswijzen

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen over dit ontwerpbestemmingsplan kunnen door een ieder gedurende bovengenoemde termijn worden kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad, t.a.v. de raadsgriffier, postbus 20, 4043 ZG Opheusden. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, dient u hiervoor vooraf telefonisch een afspraak te maken.

Opheusden, 14 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe