Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2018, 14260OverigOntwerpbestemmingsplan ‘IJzendoorn West – Fase 2’

Logo Neder-Betuwe

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “IJzendoorn West – Fase 2”. Dit ontwerpbestemmingsplan is voorbereid om de bouw van een twintigtal woningen aan de oostzijde van de kern IJzendoorn mogelijk te maken.

Inzageperiode: 15 maart t/m 25 april 2018

Inzageplaatsen:

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen: tijdens inzagetermijn en mogelijk door eenieder, bij de gemeenteraad, t.a.v. de raadsgriffier, postbus 20, 4043 ZG Opheusden. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, dient u hiervoor vooraf telefonisch een afspraak te maken.

Opheusden, 14 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe