Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2018, 13642VergunningenKennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, verbouwen van een woning, Verdronkenoord 15, Alkmaar

Logo Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1811BB15

 

Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

 

Verdronkenoord 15 Alkmaar: het verbouwen van een woning.

Datum einde zienswijzentermijn: 18 april 2018

 

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf morgen gedurende zes weken ter visie bij de servicebalie Vergunning- en subsidieverlening op het Stadskantoor. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien. Wilt u langskomen? Maak een afspraak.

 

Eenieder kan gedurende deze termijn mondeling of schriftelijk eventuele zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC Alk­maar. Eventuele zienswijzen dienen uiterlijk op de hierboven genoemde datum einde zienswijzentermijn te zijn ingediend.