Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 13620

Gepubliceerd op 13 maart 2018 09:18Registratie van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen toegelaten onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

15585N

VSM Captan 80 WG

captan

Gewasbescherming

VSM Agrochem bvba

1-6-2024

15586N

Sintocid PRO

didecyldimethylammoniumchloride

Biocide

Alpheios B.V.

1-7-2025

NL-0018424-0000

Vapona Antimierenpoeder

deltamethrin

Biocide

Henkel Nederland B.V.

6-9-2027

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is de toelating van onderstaande middelen gewijzigd:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

15323N

WESSOCLEAN GREEN LINE

waterstofperoxide, perazijnzuur

Biocide

WESSO AG

14958N

Winner

formetanaat

Gewasbescherming

Gowan Crop Protection Ltd.

14811N

CropGuard Azoxystrobin

azoxystrobin

Gewasbescherming

Agro Protection Nunspeet B.V.

14916N

Emesto Silver

prothioconazool, Penflufen

Gewasbescherming

Bayer CropScience S.A.-N.V.

14877N

Emesto Prime DS

Penflufen

Gewasbescherming

Bayer CropScience S.A.-N.V.

8950N

Challenge

aclonifen

Gewasbescherming

Bayer CropScience S.A.-N.V.

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn de toelatingen van onderstaande middelen verlengd onder het voor de naam van het middel vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

14882N

Inssimo

acibenzolar-S-methyl

biocide

Syngenta Crop Protection B.V.

01-04-2032

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het vervallen van de toelatingen van onderstaande middelen onder het voor de naam van het middel vermelde toelatingsnummer, opgeschort tot het erachter vermelde tijdstip:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

15077N

Kompaan

paraffine olie

Gewasbescherming

Certis Europe B.V.

1-6-2018

12504N

Collis

kresoxim-methyl, boscalid

Gewasbescherming

BASF Nederland B.V.

1-5-2018

14997N

Natria Insectenmiddel concentraat

koolzaadolie, pyrethrinen

Gewasbescherming

W. Neudorff GmbH KG

1-8-2018

13202N

Promanal-R concentraat

koolzaadolie, pyrethrinen

Gewasbescherming

W. Neudorff GmbH KG

1-8-2018

13122N

Spruzit-R concentraat

koolzaadolie, pyrethrinen

Gewasbescherming

W. Neudorff GmbH KG

1-8-2018

6598 N

Olie-H

paraffine olie

Gewasbescherming

Certis Europe B.V.

1-6-2018

13230 N

Raptol

koolzaadolie, pyrethrinen

Gewasbescherming

W. Neudorff GmbH KG

1-8-2018

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden de toelatingen van onderstaande middelen met ingang van de vermelde expiratiedatum ingetrokken:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

13055N

Bayer Piron Mierenlokdoos

imidacloprid

Biocide

Bayer CropScience S.A.-N.V.

2-3-2018

12936N

MS Cy-Fly

cyfluthrin

Biocide

Bayer CropScience S.A.-N.V.

1-3-2018

9701N

Solfac-Vloeibaar

cyfluthrin

Biocide

Bayer CropScience S.A.-N.V.

1-3-2018

Bezwaar

Tenzij anders is vermeld, kan degene wiens belang rechtstreeks bij de (het) hierboven vermelde besluit(en) is betrokken, gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de bezwaartermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats:

  • College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Bennekomseweg 41, 6717 LL Ede. Deze stukken zijn tevens in te zien op de website van het Ctgb www.ctgb.nl.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede, telefoonnummer 0317-471810.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl