Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenStaatscourant 2018, 13251Ruimtelijke plannenOnherroepelijk bestemmingsplan ‘Woonpark Oosterhout 2013 - 2 (rotonde Griftdijk)’, Nijmegen

Logo Nijmegen

Met betrekking tot het door de Raad van de gemeente Nijmegen vastgestelde bestemmingsplan Woonpark Oosterhout 2013 - 2 (rotonde Griftdijk) is geen beroep ingesteld noch een voorlopige voorziening aangevraagd.

Hierdoor is het bestemmingsplan met ingang van 23 februari 2018 onherroepelijk geworden.

Inzage

Het analoge bestemmingsplan kan na telefonische afspraak, worden ingezien bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (tel. 14024).

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Tegen een onherroepelijk bestemmingsplan staan geen rechtsmiddelen meer open.