Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2017, 9549Ruimtelijke plannenGemeente Nissewaard: ter inzage ontwerpwijzigingsplannen Kreken Nissewaard

Logo Nissewaard

De gemeente Nissewaard heeft een ontwerp voor twee wijzigingsplannen voor de kreken Vliegerwetering en Zuidlandse Zoom voorbereid.

Inhoud

Op Voorne-Putten bevinden zich veel oude kreeklopen. Met het project 'Kreken Kweken' willen de gemeenten van Voorne-Putten, het Waterschap en de stadsregio Rotterdam deze oude kreken in ere herstellen. De deelprojecten Vliegerwetering (Abbenbroek) en Zuidlandse Zoom (Zuidland) maken deel uit van het project Kreken Kweken.

Het ontwerpwijzigingsplan dat de aanleg van de Zuidlandse Zoom (Zuidland) en Vliegwetering (Abbenbroek) mogelijk moet maken is eind 2015 ter inzage gelegd. Nadien is naar aanleiding van ingediende zienswijzen extra tijd besteed aan overleg en afstemming over de vormgeving en het beheer en onderhoud van de kreken.

Omdat tussentijds ook het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied West is vastgesteld, is formeel sprake van een nieuwe planologische procedure. Het plan wordt daarom opnieuw ter inzage gelegd. Dit keer als twee afzonderlijke ontwerpwijzigingsplannen zodat bij eventuele bezwaren de procedure van de ene de procedure van de andere kreek niet kan vertragen.

Plangebied

Het plangebied van de twee afzonderlijke wijzigingsplannen bestaat uit twee gebieden: de gronden ter plaatse van de beoogde

kreek Vliegerwetering nabij het perceel Moerseweg 2 in Abbenbroek en de gronden ter plaatse van de beoogde kreek Zuidlandse Zoom ten zuiden van het perceel Haasdijk 14a in Zuidland.

Planfase

Ontwerp

Plannummer

Kreek Vliegerwetering: NL.IMRO.1930.WPBGDKREEKVLW-2001

 

Kreek Zuidlandse Zoom:

NL.IMRO.1930.WPBGDKREEKZLZ-2001

 

Inzage

U kunt het ontwerpwijzigingsplan van 15 februari tot en met 1 april 2017 inzien:

  • op www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • op www.nissewaard.nl/ruimtelijkeplannen;

  • op afspraak in het stadhuis, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse.

 

Kreek Vliegerwetering:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn= NL.IMRO.1930.WPBGDKREEKVLW-2001

 

Kreek Zuidlandse Zoom:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1930.WPBGDKREEKZLZ-2001

 

Reacties

U kunt tot 1 april 2017 een reactie (zienswijze) indienen. Geef hierbij goed aan op welk wijzigingsplan uw zienswijze betrekking heeft. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Een schriftelijke reactie stuurt u naar:

de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse.

U kunt ook reageren via www.nissewaard.nl/ruimtelijkeplannen.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken bij het team Stadsontwikkeling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over (een van) de ontwerpwijzigingsplannen of wilt u een afspraak maken dan kunt u telefonisch contact opnemen met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 140181.