Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandStaatscourant 2017, 894Ruimtelijke plannenBestemmingsplannen

Logo Steenwijkerland

Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Modificaties gastransportnet Zwolle Heerenveen (gemeente Steenwijkerland)

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft het bestemmingsplan Modificaties gastransportnet Zwolle Heerenveen (gemeente Steenwijkerland) gewijzigd vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het verleggen, vervangen en verwijderen van gasleidingen, het verhelpen van dekkingsmanco’s en het opgraven en verwijderen van oude afsluiters en terugplaatsen van nieuwe afsluiters. Het betreft de volgende gebieden:

Wanneperveen; Zomerdijk in het gebied tussen Lozedijk en Nieuwe Dijk;

Wanneperveen; aan weerszijden van de Veneweg in het gebied tussen Lozedijk en Haagjesgracht;

Wanneperveen; weerszijden Gasthuisdijk, tussen de Klosse en Roekebosch;

Wanneperveen; ten westen Gasthuisdijk, ter hoogte van Heulenbrug over Nieuwe Vaart;

Willemsoord; ten oosten van de A32, bij Willemsoord, het gebied tussen het Jodenveentje en de Ronde Blesse.De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn: het opnemen van de aanduiding ‘overige zone – Koloniepad’. Deze zone ligt over de natuur- en agrarische bestemming ter plaatse en volgt het Koloniepad tot aan de bedrijfsbestemming.

De stukken liggen van 11-1-2017 t/m 21-2-2017 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk (tijdens openingstijden). Daarnaast kunt u het plan raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.ModfcGasldgZwHveen-VA01.

De bestanden zijn beschikbaar op het webadres:http://212.78.207.19:80/187F285A-6245-4CE4-9673-B75C0393474E/.

Reageren?

T/m 21-2-2017 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht of aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Daarnaast kan iedere belanghebbende beroep instellen tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 22-2-2017. Als u tijdig beroep heeft ingesteld, kunt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak vragen om een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.