Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 7670Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning Kerkweg - Raadhuisstraat in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 10 februari tot en met donderdag 23 maart 2017 de verleende omgevingsvergunning Kerkweg - Raadhuisstraat in Maarssen ter inzage ligt.

Inhoud

Het realiseren van 3 vrijstaande woningen op de hoek van de Kerkweg en de Raadhuisstraat in Maarssen waar nu de Rabobank is gevestigd. Wij hebben tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbesluit twee zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassing van het ontwerpbesluit.

Inzien

U kunt de verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.1904.OVRaadhuisstr33MRS-VG01) vanaf vrijdag 10 februari tot en met donderdag 23 maart 2017 op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak (14 0346) inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Tegen de verleende vergunning kunt u vanaf vrijdag 10 februari binnen 6 weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarnaast kunt u, indien u van mening bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.