Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2017, 75726OverigTweede wijziging gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant

Logo Breda

Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Breda maakt bekend dat de colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert de “Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling van dienstverlening, zonder oprichting van een openbaar lichaam conform art. 8 lid 2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen, op het terrein van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie in de regio West-Brabant” hebben vastgesteld.

 

Inwerkingtreding

De wijziging treedt in werking met ingang van de dag na die van deze bekendmaking.

 

Gemeenschappelijke regeling

De colleges van burgemeester en wethouders van de Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Overwegende dat het vanwege de toetreding van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout gewenst is om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen;

 

Gelet op:

 • -

  artikel 17 en volgende van de Leerplichtwet 1969;

 • -

  de Wet van 6 december 2001 betreffende de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie;

 • -

  de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de verkregen toestemming van de betrokken gemeenteraden.

 

Besluiten vast te stellen de:

 

Tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling van dienstverlening, zonder oprichting van een openbaar lichaam conform art. 8 lid 2 Wet Gemeenschappelijke Regelingen, op het terrein van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie in de regio West-Brabant.

 

Artikel I

 

A.

In te stemmen met de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout.

 

B.

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In artikel 1, lid c, wordt na <<Moerdijk>> ingevoegd: , Oosterhout. 

 • 2.

  In artikel 1, lid i, wordt na <<Moerdijk>> ingevoegd: , Oosterhout.

 

Artikel II

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

 

Aldus vastgesteld door

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg, op 28 november 2017;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam,op 14 november 2017;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau, op 14 november 2017;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, op 20 december 2017;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, op 21 december 2017;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen, op 19 oktober 2017;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur, op 19 december 2017;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, op 12 december 2017;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge, op 28 november 2017;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, op 19 december 2017;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, op 11 december 2017;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, op 28 november 2017;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen, op 13 december 2017;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, op 30 november 2017;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam, op 19 december 2017;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht, op 19 december 2017;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem, op 31 oktober 2017;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, op 19 december 2017;