Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemStaatscourant 2017, 75606OverigGEREGISTREERDE AANDUIDINGEN POLITIEKE GROEPERINGEN EN NAMEN VAN GEMACHTIGDEN EN HUN PLAATSVERVANGERS

Logo Haarlem

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten maakt ingevolge artikel G 3, lid 5, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduidingen van politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

 

aanduiding politieke groepering

naam gemachtigde

naam plaatsvervanger

Ouderenpartij Noord-Holland

P.L.J. den Hartog

P.J. Bruijstens

Vrouwen Partij (VP)

M. Sparla

M. de Jong

Hart voor Holland

B. Diepstraten

M. Roos-Andriesse

Multicultureel Plus Partij (M+)

E. Karadeniz

F. Yazici

Haarlem, 27-12-2017

De voorzitter van het centraal stembureau,

J. Wienen