Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2017, 75204OverigCentraal stembureau voor de verkiezing van de leden van Provinciale staten van Fryslân

Logo Leeuwarden

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Fryslân maakt ingevolge artikel G2, lid 8 van de Kieswet bekend dat de volgende aanduidingen van politieke groeperingen zijn geregistreerd en dat als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde de volgende personen zijn aangewezen:

 

Naam:

Gemachtigde:

Plaatsvervanger:

FNP

A. de Groot-Zantema

J. Heeringa

Verenigd Links-Feriene Lofts

A. Stoker

J.A. Rotert

Friese Koers

J.E. Hiemstra

A. Feenstra

StemNL

M.A.A. van den Eijnde

D.H.A. van den Eijnde

Leeuwarden, 27 december 2017

De voorzitter van het Centraal Stembureau, drs. Ferd J.M. Crone