Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2017, 75134Interne regelingen

Volmacht en machtiging van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 20 december 2017, nr. WJZ/17204616, aan de project directeur-generaal Groningen Bovengronds van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake aangelegenheden die verband houden met schadeafhandeling en versterking van gebouwen en werken vanwege beweging van de bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld en met het bevorderen van leefbaarheid, duurzaamheid en economie in Groningen (Volmacht en machtiging project directeur-generaal Groningen Bovengronds inzake aangelegenheden die verband houden met schadeafhandeling en versterking van gebouwen en werken vanwege de beweging van de bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld en met het bevorderen van leefbaarheid, duurzaamheid en economie van het gebied)

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Aan de project directeur-generaal Groningen Bovengronds wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen voor aangelegenheden die verband houden met de advisering van de Minister van Economische Zaken en Klimaat over:

    • a. de afhandeling van schade als gevolg van de beweging van de bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld;

    • b. de versterking van gebouwen en werken in verband met de beweging van de bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld;

    • c. het bevorderen van leefbaarheid, duurzaamheid en economie in Groningen.

  • 2. Aan de project directeur-generaal Groningen Bovengronds wordt tevens volmacht en machtiging verleend voor het vertegenwoordigen van de Minister van Economische Zaken en Klimaat in overleggen met vertegenwoordigers van andere ministeries, de Groningse regio, de Nationaal Coördinator Groningen en andere betrokkenen.

Artikel 2

Deze volmacht en machtiging treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

Artikel 3

Deze volmacht en machtiging wordt aangehaald als: Volmacht en machtiging project directeur-generaal Groningen Bovengronds inzake aangelegenheden die verband houden met schadeafhandeling en versterking van gebouwen en werken vanwege de beweging van de bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld en met het bevorderen van leefbaarheid, duurzaamheid en economie in Groningen.

Deze volmacht en machtiging zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 december 2017

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes