Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2017, 74491Ruimtelijke plannenontwerpbestemmingsplan ‘Deprogrammeren woningbouw fase 2’

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen bekend dat met ingang van donderdag 28 december 2017 bij de receptie in het stadhuis, gedurende zes weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan “Deprogrammeren woningbouw fase 2” ter inzage ligt.

 

In dit paraplubestemmingsplan worden onbenutte bouwmogelijkheden voor 1 tot 2 woningen verwijderd. De eigenaren hebben vanaf de publicatie van het beleid Woningmarkt Kampen in Balans in april 2016 de tijd gehad om alsnog gebruik te maken van de bouwmogelijkheid. De percelen die in dit bestemmingsplan zijn opgenomen hebben geen gebruik gemaakt van de bouwmogelijkheid.

 

U kunt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur terecht bij de receptie van het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Buiten deze tijden alleen op afspraak. U kunt het plan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0166.00991224-OW01. Gedurende de genoemde termijn van terinzageligging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpplan naar voren brengen bij de Gemeenteraad, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Voor het maken van een afspraak omtrent het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het cluster RO van het team Beleidsontwikkeling en Advisering.