Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Luchtverkeersleiding NederlandStaatscourant 2017, 74488Overig

Vaststelling tarief en rentepercentage voor te late betaling En-route 2018, Luchtverkeersleiding Nederland

HET BESTUUR VAN LUCHTVERKEERSLEIDING NEDERLAND

maakt ingevolge artikel 3, van het Besluit luchtvaartnavigatiediensten 2010 (Stb. 2010, 27) en de Besluiten van de Uitgebreide Commissie van de Eurocontrol Organisatie van 01 december 2017 nr. 148 en 149, het volgende bekend:

Voor de periode van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018 is door Eurocontrol het tarief en het rentepercentage voor te late betaling als volgt vastgesteld:

  • 1. Per 1 januari 2018 het eenheids tarief als bedoeld in artikel 5.20, tweede lid van de Wet luchtvaart en artikel 2, onder b van het Besluit vergoedingen luchtverkeersbeveiliging ten bedrage van € 58,83 inclusief administratieve opslag.

  • 2. Gelet op de Multilaterale Overeenkomst betreffende ”en-route” heffingen van 12 februari1981 (Trb. 1981, 181) en de daarmee samenhangend toepassingsvoorschriften van het “en-route” heffingensysteem art. 10 en de betalingsvoorwaarden voor de “en-route” heffingen clausule 6. de rente op te late betaling van “en-route” heffingen met ingang van 1 januari 2018 op 9,74% per jaar.

HET BESTUUR VAN LUCHTVERKEERSLEIDING NEDERLAND, M.W.A. van Dorst Voorzitter van het Bestuur

TOELICHTING

Sinds 1971 is er een Overeenkomst van kracht op grond waarvan de Organisatie Eurocontrol in Brussel namens de aan de overeenkomst deelnemende Staten (37) heffingen in rekening brengt en int van de door de Staten verleende en-route luchtverkeersleidingsdiensten.

Jaarlijks worden de heffingentarieven bijgesteld rekening houdende met de kosten- en verkeersontwikkeling.

Op grond van Art. 3 van de Overeenkomst dienen de tarieven en het rentepercentage wegens te late betaling door de Permanente Commissie van Eurocontrol goedgekeurd te worden waarna iedere deelnemende Staat deze tarieven dient te publiceren.

De tarieven en het rentepercentage wegens te late betaling per 1 januari 2018 zijn reeds uitgebreid toegelicht aan de gebruikersorganisaties (luchtvaartmaatschappijen).

Op 1 december 2017 heeft de Permanente Commissie van Eurocontrol de tarieven en het rentepercentage voor de late betaling goedgekeurd en dient thans tot publicatie te worden overgegaan.