Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2017, 72823OverigHet centraal stembureau voor de verkiezingen van de leden van provinciale staten van Noord Brabant;

Logo 's-Hertogenbosch

Gezien het feit dat de groeperingen “Brabant Nu”; en “EenHeid Partij” bij de laatst gehouden verkiezingen van provinciale staten van Noord Brabant van 18 maart 2015 geen gebruik gemaakt hebben van de bevoegdheid, bedoeld in het tweede of derde lid van artikel H3 van de Kieswet;

dat op grond van artikel G2, lid 7 onder d van de Kieswet, de aanduiding van een politieke groepering geschrapt moet worden uit het register van aanduidingen van politieke groeperingen t.b.v. de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord Brabant indien bij de laatstgehouden verkiezing geen gebruik is gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in het tweede of derde lid van artikel H3 van de Kieswet;

gelet op artikel G2, lid 7 onder d;

besluit:

de aanduiding “Brabant Nu” en “EenHeid Partij” te schrappen uit het register van aanduidingen van politieke groeperingen ten behoeve van de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord Brabant.

De plv-voorzitter van het centraal stembureau,

Drs. A.J.J. Jooren