Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchiedamStaatscourant 2017, 71818OverigBekendmaking

Logo Schiedam

 

 

Overeenkomst betreffende de ontwikkeling van een woongebouw met 27 koopappartementen in historiserende stijl op een perceel grond gelegen aan de Dr. Noletstraat te Schiedam.

 

Burgemeester en wethouders van Schiedam maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij op 4-12-2017 een anterieure exploitatieovereenkomst inzake de sloop van het voormalig technisch administratief centrum van het ziekenhuis en de realisatie van een woongebouw met 27 koopappartementen in historiserende stijl op een perceel grond gelegen aan de  Juliana van Stolbergstraat 6 (hoek Dr. Noletstraat) te Schiedam zijn aangegaan met de besloten vennootschap Vestum Vastgoed B.V., statutair gevestigd te Roosteren, kantoorhoudende aan Rijksweg-Noord 236, 6136 AE Sittard, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 14120699, en de besloten vennootschap Ontwikkelcombinatie Noletstraat B.V., statutair gevestigd te Nieuwegein, kantoorhoudende aan de Ringwade 4, 3439 LM Nieuwegein, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 67216196.

 

Voornoemde overeenkomst heeft betrekking op de volgende gehele perceel grond kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie M, nummer 6870.

De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst ligt van 6-12-2017 tot en met 29-12-2017 ter inzage op het Stadskantoor te Schiedam. Informatie over het maken van een afspraak voor inzage: www.schiedam.nl/contact.

Tegen het sluiten van de anterieure exploitatieovereenkomst kan geen bezwaar worden gemaakt en geen beroep worden ingesteld.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders

Schiedam, 5-12-2017