Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmereStaatscourant 2017, 71641VergunningenOntwerp besluit vaststelling hogere waarden omgevingsvergunning artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3ᵒ Wabo voor appartementengebouw “Aanmere” op het terrein gelegen op hoek Filipijnenstraat en Guamstraat in de Eilandenbuurt te Almere-Buiten.

Logo Almere

Dossiernummer SBA172257.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij met ingang van maandag 11 december 2017 tot en met maandag 22 januari 2018 wordt het ontwerp besluit vaststelling hogere waarden omgevingsvergunning, voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Via telefoonnummer 14036 kan een afspraak gemaakt worden om de stukken in te zien op het Stadhuisplein 1 te Almere.

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk (geen email) zijn zienswijze naar voren brengen. U kunt uw zienswijze richten aan: Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam en adres, de datum, tegen welk besluit uw zienswijze zich richt en de redenen van uw zienswijze. Een mondelinge zienswijze indienen op het stadhuis kan alleen na een voorafgaande afspraak via telefoonnummer 14036.