Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Openbaar Ministerie (OM)Staatscourant 2017, 70933Besluiten van algemene strekking

Richtlijn voor strafvordering opruiing

Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 6 Wet RO

Van: College van procureurs-generaal

Aan: Hoofden van de OM-onderdelen

Registratienummer: 2017R006

Datum inwerkingtreding: 01-01-2018

Publicatie in Stcrt:

Vervallen: Richtlijn opruiing (1999R027)

Relevante beleidsregels OM: Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen

(2015A001)

Wetsbepalingen: Art. 131 Wetboek van Strafrecht (Sr)

Bijlage(n): –

Beschrijving

Deze richtlijn ziet op het in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opruien tot een strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag.

Basiscasus/delict

Opruiing alleen gepleegd door een first offender.

 

First offender

 

1x recidive1

Meermalen recidive

Opruiing van 1 persoon

GB € 500

5j

2j

GB 750

Idem of TS 60 uur

GS 5 wkn ov

Opruiing van een groep

TS 60 uur

5j

2j

TS 90 uur

Idem of GS 6 wkn

GS 2 mnd ov

Opruiing van een groep door persoon met voorbeeldfunctie of door persoon met volgers

TS 90 uur

5j

2j

TS 130 uur

Idem of GS 10 wkn

GS 3 mnd ov

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Waartoe wordt opgeruid

Als het delict waartoe is opgeruid is gevolgd

Het ontstaan van rellen/ongeregeldheden n.a.v. de opruiing

Evenement (+ 75%) of voetbal gerelateerd (+ 50%)

Opruiing a.d.h.v. politiek en maatschappelijk beladen kwesties

X Noot
1

Let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr)

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.