Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2017, 70752Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2017, kenmerk 170499-BPZ, houdende de benoeming van de leden van de Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, tweede en zesde lid van het Besluit buitenslands gediplomeerden volksgezondheid;

Besluit:

Artikel 1

Tot leden-deskundigen, onderscheidenlijk plaatsvervangende leden-deskundigen worden bij de Commissie buitenslands gediplomeerden volkgezondheid voor de periode van 1 december 2017 tot en met 30 november 2021 benoemd:

 • 1.1 op voordracht van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten voor de beroepsgroep van de artsen:

  • a. als lid-deskundige:

   • de heer dr. A.J.H.M. Houben, wonende te Eijsden;

   • de heer dr. J.W. Groothoff, wonende te Amsterdam;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • de heer drs. J.M. Visser, wonende te Almere;

   • de heer prof. dr. J.C.C. Borleffs, wonende te Epe.

 • 1.2 op voordracht van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst voor de beroepsgroep van de artsen:

  • a. als lid-deskundige en voorzitter-plaatsvervanger:

   • mevrouw dr. J.E. Hoogendijk, wonende te Amsterdam;

  • b. als lid-deskundige;

   • de heer prof. dr. W.W. van den Broek, wonende te Rotterdam;

  • c. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • de heer dr. A.J. de Beaufort, wonende te Den Haag;

   • de heer dr. C.T. Postma, wonende te Heilig Landstichting.

 • 2.1 op voordracht van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten voor de beroepsgroep van de tandartsen:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw prof. dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans, wonende te Nijmegen;

   • mevrouw drs. P.A. Samwel, wonende te Amsterdam;b. tot

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • de heer prof. dr. dr. P.A.W.H. Kessler, wonend te Membach/België;

   • de heer dr. J. Tams, wonende te Zwitserland.

 • 2.2 op voordracht van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde voor de beroepsgroep van de tandartsen:

  • a. als lid-deskundige:

   • de heer drs. J.W. Prakken, wonende te Emmen;

   • de heer drs. A.L. van Raalten, wonende te Velsen-Zuid;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • de heer dr. W.J.M. van der Sanden, wonende te Malden;

   • de heer drs. R.E.J. Reijnen, wonende te Nijmegen.

 • 3.1 op voordracht van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten voor de beroepsgroep van de apothekers:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw. drs. A. Aydinli-Taspinar,wonende te Arnhem;

   • de heer dr. H.J. Woerdenbag, wonende te Peize;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • de heer dr. H. Talsma, wonende te Utrecht;

   • mevrouw dr. C.C.M. Schuiling-Veninga, wonende te Groningen.

 • 3.2 op voordracht van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Pharmacie voor de beroepsgroep van de apothekers:

  • a. als lid-deskundige:

   • de heer drs. J.R. Mentink, wonende te Barendrecht;

   • de heer K. Kooistra MSc, wonende te Utrecht;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw S.A.M. van Dongen MSc, wonende te Utrecht;

   • de heer T. Hartman MSc, wonende te Schijndel.

 • 4.1 op voordracht van de MBO-raad voor de beroepsgroep van de apothekersassistenten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw A.F.T.M. Bertens-Marcelis MeM, wonende te Tilburg;

   • mevrouw drs. J.M.A. Vroom, wonende te Amsterdam;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw H. Sanches-van Gorsel, wonende te Vlaardingen;

   • mevrouw A.R. Pampiermole, wonende te Burdaard.

 • 4.2 op voordracht van Optima Farma voor de beroepsgroep van de apothekersassistenten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw G.M. van Geffen-Scholtz, wonende te Houten;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw H.M.A. Roelofs-Donkers, wonende te Arnhem.

 • 4.3 op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen voor de beroepsgroep van de apothekersassistenten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw W.P. Danser, wonende te Tiel;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • de heer T.P.M. van der Steen MSc, wonende te Breugel.

 • 5.1 op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Bachelor medisch hulpverlener voor de beroepsgroep van de bachelor medische hulpverleners:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw M.C.M. Vernooij, wonende te Utrecht;

   • de heer drs. A.J.H.M. Kusvers; wonende te Zuidhorn;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw J.M. Spaan, wonende te Werkhoven;

   • mevrouw M.L. Van der Schans, wonende te Abcoude.

 • 6.1 op voordracht van de Vereniging Hogescholen voor de beroepsgroep van de diëtisten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw A. Nijhoff, wonende te Nijmegen;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw J.J. van der Kruk, wonende te Bedum;

   • mevrouw ir. (MSc) A. Rotteveel, wonende te Rhoon;

   • mevrouw dr. ir. R.C. Heine-Bröring, wonende te Beilen.

 • 6.2 op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten voor de beroepsgroep van de diëtisten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw A.C. Tump, wonende te Amsterdam;

   • mevrouw B.J.M. van Wezel, wonende te Den Haag;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskunduge:

   • mevrouw T.A. Remijnse, wonende te Wageningen

 • 7.1 op voordracht van de Vereniging Hogescholen voor de beroepsgroep van de ergotherapeuten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw drs. M.C. Pol, wonende te Eemnes;

   • mevrouw S.H.A. van Erp MSc, wonende te Wijchen;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw B. Piškur MSc, wonende te Heerlen;

   • mevrouw H.J.M. Blokker, wonende te Hilversum.

 • 7.2 op voordracht van Ergotherapie Nederland voor de beroepsgroep van de ergotherapeuten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw T. Ikking MSc, wonende te Amsterdam;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskunidge:

   • mevrouw J. Kroese, wonende te Amsterdam;

   • mevrouw S. Saenger, wonende te Abcoude.

 • 8.1 op voordracht van de Vereniging Hogescholen voor de beroepsgroep van de fysiotherapeuten:

  • a. als lid-deskundige:

   • de heer P.E.J. Ummels, wonende te Ulestraten;

   • mevrouw G.C.M. de Rijk, wonende te Houten;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskunidge:

   • mevrouw E.R.M. Veekens, wonende te Utrecht;

   • mevrouw M. Blok MSc, wonende te Groningen.

 • 8.2 op voordracht van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie voor de beroepsgroep van de fysiotherapeuten:

  • a. als lid-deskundige:

   • de heer H.J. van Garderen, wonende te Den Dolder;

   • de heer J. Rooders, wonende te Tiel;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • de heer drs. R. van Dolder, wonende te Zeist;

   • mevrouw dr. E.J.C.M. Swinkels-Meewisse, wonend te Eindhoven.

 • 9.1 op voordracht van het Nederlands Instituut van Psychologen voor de beroepsgroep van de gezondheidszorgpsychologen:

  • a. als lid-deskundige:

   • de heer drs. J.M.H.P. Timmermans, wonende te Udenhout;

   • mevrouw E. Hindriks Msc, wonende te Utrecht;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • de heer drs. H. Geertsema, wonende te Hoogland.

 • 9.2 op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen voor de beroepsgroep van de gezondheidspsychologen:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw F. Engelberts, wonende te Den Haag.

 • 9.3 op voordracht van Vereniging LOGO voor de beroepsgroep van de gezondheidspsychologen:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw prof. dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, wonende te Amsterdam;

   • de heer drs. G.L.G. Couturier, wonende te Oss;

  • b. tot plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw dr. C.H.J.A.M. van de Vijfeijken, wonende te Den Haag;

   • de heer drs. N.A.M. Perquin, wonende te Amsterdam.

 • 10.1 op voordracht van de Vereniging Hogescholen voor de beroepsgroep van de huidtherapeuten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw M. van de Mortel MSc, wonende te Utrecht.

 • 10.2 op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten voor de beroepsgroep van de huidtherapeuten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw C. Feenstra, wonende te Naaldwijk;

   • mevrouw K.J. Martina, wonende te Zwolle;

  • b. tot plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw C.M. Joachimsthal-Dekker, wonende te Amstelveen;

   • mevrouw R.C. van Waalwijk van Doorn-van der Graaf, wonende te Purmerend.

 • 11.1 op voordracht van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus voor de beroepsgroep van de klinische fysici:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw dr. M. Essers, wonende te Bladel;

   • de heer dr. ir. A. van Lingen, wonende te Gouda.

 • 11.2 op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica voor de beroepsgroep van de klinische fysici:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw ir. P.J.A. de Jager, wonende te Apeldoorn;

   • de heer dr. ir. C.H.L. Peters, wonende te Rosmalen;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • de heer dr. M.A.O. Thijssen, wonende te Appeltern;

   • de heer prof. dr. P. van Dijk, wonende te Groningen.

 • 12.1 op voordracht van Universiteit Twente en TU Delft voor de beroepsgroep van de klinisch technologen:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw dr. H.A.Th. Miedema, wonende te Enschede;

   • de heer prof. dr. ir. J. Harlaar, wonende te Haarlem.

 • 12.2 op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde voor de beroepsgroep van de klinisch technologen:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw drs. A.H. Jonkman, wonende te Amsterdam;

   • de heer M. Koeneman Msc, wonende te Nijmegen.

 • 13.1 op voordracht van de Vereniging Hogescholen voor de beroepsgroep van de logopedisten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw L.C. Oonk BA, wonende te Leiden;

   • mevrouw S. Kohlleppel, wonende te Groningen;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw C.F. Lindenberg MLI, wonende te Zwolle;

   • mevrouw A. Knoef, wonende te Haarlem.

 • 13.2 op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie voor de beroepsgroep van de logopedisten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw T. Zuidgeest, wonende te De Lier;

   • mevrouw C. Terleth, wonende te Den Haag;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw M. Koop, wonende te Wierden;

   • mevrouw J.J. Sluijmers, wonende te Amsterdam.

 • 14.1 op voordracht van de Vereniging Hogescholen voor de beroepsgroep van de mondhygiënisten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw B.A. Dallinga, wonende te Bunnik;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw J.A.M.E. van Rennes-Vrancken, wonende te Wageningen;

   • mevrouw drs. J. Bomert, wonende te Groningen.

 • 14.2 op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten voor de beroepsgroep van de mondhygiënisten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw M.J. Schipper-Kersbergen, wonende te Ede;

   • mevrouw C.C.J.J. Faro, wondende te Bussum;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw E.J. van Schaik-Simons, wonende te Woerden.

 • 15.1 op voordracht van de Vereniging Hogescholen voor de beroepsgroep van de oefentherapeuten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw A.J. Peters, wonende te Baarn;

   • mevrouw drs. T.A. Winters-Prins, wonende te Ermelo;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw S.D. Dankers, wonende te Amsterdam.

 • 15.2 op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck voor de beroepsgroep van de oefentherapeuten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw W.A. Broekema, wonende te Veenendaal;

   • mevrouw C.J.M. van Santen, wonende te Den Haag;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw N. de Heus-Wiegersma, wonende te Apeldoorn.

 • 16.1 op voordracht van de Vereniging Hogescholen voor de beroepsgroep van de optometristen:

  • a. als lid-deskundige:

   • de heer M. Fortuin, wonende te Helmond;

   • mevrouw M.M.A. van Tilborg MSc, BOptom, wonende te Boskoop;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw E.E.W. Belgraver, wonende te Almere.

 • 16.2 op voordracht van de Optometristen Vereniging Nederland voor de beroepsgroep van de optometristen:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw D.J. van Ooik, wonende te Zevenbergen;

   • de heer W.S. Verboon, wonende te Woerden;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw G. Jansen, wonende te Amsterdam;

   • mevrouw N. Brand, wonende te Veenendaal.

 • 17.1 op voordracht van de Vereniging Hogescholen voor de beroepsgroep van de orthoptisten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw J.C. van Petegem, wonende te Utrecht;

   • mevrouw I.J. van Wijnen-Segeren MSc, wonende te IJsselstein;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw E. Aygun, wonende te Utrecht.

 • 17.2 op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten voor de beroepsgroep van de orthoptisten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw J.S.M. Krijnen, wonende te Amsterdam;

   • mevrouw C.F. Merckel-Timmer, wonende te Amstelveen.

 • 18.1 op voordracht van de Vereniging Hogescholen voor de beroepsgroep van podotherapeuten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw drs. M.A. van Putten, wonende te Eindhoven;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw M.J.T. van Mol, wonende te Eindhoven.

 • 18.2 op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten voor de beroepsgroep van podotherapeuten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw I.L.J. Wijnands Bsc, wonende te Kessel;

   • mevrouw M.T.C. Sek-Hamers, wonende te Nuenen;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • de heer M.E. Rojer Bsc, wonende te Alkmaar;

   • de heer P.B. van Wieringen, wonende te Hazerswoude-Dorp.

 • 19.1 op voordracht van Vereniging LOGO voor de beroepsgroep van de psychotherapeuten:

  • a. als lid-deskundige:

   • de heer dr. M. de Wolf, wonende te Amsterdam;

   • de heer prof. dr. A. de Keijser, wonende te Leeuwarden;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw S. van Aalderen MSc, wonende te Groningen;

   • de heer drs. P.M.G. Teeuwen, wonende te Delft.

 • 19.2 op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie voor de beroepsgroep van de psychotherapeuten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw prof. dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, wonende te Amsterdam;

   • de heer drs. P.A.Q.M. Lammers, wonende te Haarlem;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw drs. T. Koetsier, wonende te Oterleek;

   • de heer drs. J. Graste, wonende te Eindhoven.

 • 20.1 op voordracht van de Vereniging Hogescholen voor de beroepsgroep van de Physician Assistants:

  • a. als lid-deskundige:

   • mw. drs. D. Cohen, wonende te Maarn;

   • de heer drs. G.T.N.J. van den Brink, wonende Groesbeek.

 • 20.2 op voordracht van de Nederlandse Associatie Physician Assistant voor de beroepsgroep van de Physician Assistants:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw A.A.M.A. van der AA MPA, wonende te Vught;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw D.M. Douma, wonende te Kampen.

 • 21.1 op voordracht van de Vereniging Hogescholen voor de beroepsgroep van de radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten:

  • a. als lid-deskundige:

   • de heer J.S. Scheurleer BSc, wonende te Velserbroek;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • de heer P.R. Lesterhuis, wonende te Drachten.

 • 21.2 op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Medische Beeldvorming en Radiotherapie voor de beroepsgroep van de radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw A. Hersbach, wonende te Maastricht;

   • de heer W.M. Van de Kamp, wonende te Zwaneburg;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • de heer G.J.H. van Butselaar, wonende te Lobith;

   • mevrouw B. Kraan, wonende te Hillegom.

 • 21.3 op voordracht van de Stichting College Ziekenhuis Opleidingen voor de beroepsgroep van de radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw M.M.G. Rossi, wonende te Amstelveen;

   • mevrouw D.L. Beeckmans, wonende te Schiedam.

 • 22.1 op voordracht van de Stichting Nederlands Tandprothetisch Instituut voor de beroepsgroep van de tandprothetici:

  • a. als lid-deskundige:

   • de heer F.W. van der Linde, wonende te Haarlem;

   • mevrouw drs. A.C. Schenk, wonende te Barchem;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • de heer B.G. Kerdijk, wonende te Delft.

 • 22.2 op voordracht van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici voor de beroepsgroep van de tandprothetici:

  • a. als lid-deskundige:

   • de heer L.J.B. Kloppers, wonende te Enschede;

   • de heer drs. M.H.C. de Romph, wonende te Nieuwerkerk aan de IJssel;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • de heer T. Rolink, wonende te Erica;

   • de heer J.M.W.H. Varwijk, wonende te Losser.

 • 23.1 op voordracht van de Vereniging Hogescholen voor de beroepsgroep van de verloskundigen:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw A.E. Klepper, wonende te Groningen;

   • mevrouw S.M. Thompson, wonende te Brunssum;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw J.M. Kors, wonende te Almere;

   • mevrouw A.N.M. Lodder MSc, wonende te Amersfoort;

   • mevrouw D. Epker-de Leeuw van Weenen MSc, wonende te Dordrecht.

 • 23.2 op voordracht van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen voor de beroepsgroep van de verloskundigen:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw B. Engeltjes MPA, wonende te Dordrecht;

   • mevrouw E. Schoffelen, wonende te Maastricht;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw C.J.M. Verhoeven, wonende te Bladel;

   • mevrouw G.G. Scheffers, wonende te Sprang Capelle.

 • 24.1 op voordracht van de MBO-raad voor de beroepsgroep van de verpleegkundigen:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw D. Stavast, wonende te Exloërmond;

   • mevrouw A.M.A. Mooijenkind, wonende te Leusden.

 • 24.2 op voordracht van de Vereniging Hogescholen voor de beroepsgroep van de verpleegkundigen:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw D.J.M. Verstappen MEd, wonende te Sittard;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw C.A.M. Rinkel MEd, wonende te Bergen.

 • 24.3 op voordracht van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland voor de beroepsgroep van de verpleegkundigen:

  • a. als lid-deskundige:

   • de heer dr. R.J.J. Gobbens, wonende te Etten-Leur;

   • mevrouw A.P. Veninga MSc, wonende te Nieuwkerk a/d IJssel;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw drs. E.J.M. Bakker, wonende te Amsterdam.

 • 25.1 op voordracht van de MBO-raad voor de beroepsgroep van de verzorgenden in de individuele gezondheidszorg:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw dr. J. Zuidersma, wonende te Hoogeveen;

   • de heer A.B. van der Bijl MBA, wonende te Olst;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw R.I. Oosterwijk MSc, wonende te Groningen;

   • mevrouw D. Stavast, wonende te Exloërmond.

 • 25.2 op voordracht van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland voor de beroepsgroep van de verzorgenden in de individuele gezondheidszorg:

  • a. als lid-deskundige:

   • mevrouw K. in ’t Veld-Rentier, wonende te Westmaas;

  • b. als plaatsvervangend lid-deskundige:

   • mevrouw A.T. Bakker, wonende te Almere.

Artikel 2

De hoofdinspecteurs van de IGZ en hun plaatsvervangers worden als adviserende leden toegevoegd aan de Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2017.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge