Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 70389

Gepubliceerd op 7 december 2017 09:09
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Laan ten Boomen ong. (naast 13) te Lierop

Logo Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 8 december 2017 het ontwerpbestemmingsplan “Laan ten Boomen ong. (naast 13) te Lierop” en het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 18 januari 2018.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Laan ten Boomen ong. (naast 13)” voorziet in een herziening van het bestemmingsplan voor het perceel Laan ten Boomen ong. (naast 13) om de bouw van een vrijstaande woning mogelijk te maken. Op de verbeelding (plankaart) is aangegeven waar de woning gebouwd mag worden. De maximale goot- en nokhoogte van de woning mogen respectievelijk 4,5 en 8 meter bedragen. In verband met het wegverkeerslawaai moet de woning verdiept worden aangelegd om een geluidsluwe buitengevel/buitenruimte te kunnen creëren.

Hogere waarden

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder ten behoeve van de te realiseren woning op het perceel Laan ten Boomen (ong) in verband met het wegverkeerslawaai van de A67 en de Laan ten Boomen.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het bestemmingsplan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02015013-OW01. Op de gemeentelijke website www.someren.nl is een verwijzing geplaatst naar het digitale bestemmingsplan.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunnen mondelinge en schriftelijke zienswijzen worden ingediend door:

• Een ieder over het ontwerpbestemmingsplan ‘Laan ten Boomen ong. (naast 13) te Lierop’. U dient uw zienswijze te richten aan de gemeenteraad van Someren.

• Belanghebbenden over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder. U dient uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl