Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2017, 70353Overig

Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De Bestuursvoorzitter van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

Gelet op artikel 13, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet;

maakt bekend dat de bedragen, zoals opgenomen in het Besluit vergoedingen Kernenergiewet, op grond van artikel 13, derde lid, van dit besluit in de periode van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019 als volgt luiden:

Bedragen als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet

Bedrag:

Bedrag geldend voor 2017

Bedrag geldend voor 2018

Artikel 2

€ 3.720

€ 3.480

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

€ 6.696

€ 6.264

Artikel 3, tweede lid, onderdeel a

€ 17.112

€ 16.008

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

€ 3.720

€ 3.480

Artikel 3, tweede lid, onderdeel b

€ 8.742

€ 8.178

Artikel 4, eerste lid, onderdeel a

€ 757.500

€ 717.900

Artikel 4, tweede lid, onderdeel a

€ 3.787.500

€ 3.589.500

Artikel 4, eerste lid, onderdeel b

€ 378.750

€ 358.950

Artikel 4, tweede lid, onderdeel b

€ 1.893.750

€ 1.794.750

Artikel 4, eerste lid, onderdeel c

€ 252.500

€ 239.300

Artikel 4, tweede lid, onderdeel c

€ 1.010.000

€ 957.200

Artikel 5, eerste lid, onderdeel a

€ 252.500

€ 239.300

Artikel 5, tweede lid, onderdeel a

€ 1.262.500

€ 1.196.500

Artikel 5, eerste lid, onderdeel b

€ 252.500

€ 239.300

Artikel 5, tweede lid, onderdeel b

€ 757.500

€ 717.900

Artikel 5, eerste lid, onderdeel c

€ 126.250

€ 119.650

Artikel 5, tweede lid, onderdeel c

€ 378.750

€ 358.950

Artikel 6, eerste lid, onderdeel a

€ 126.250

€ 119.650

Artikel 6, tweede lid, onderdeel a

€ 63.125

€ 59.825

Artikel 6, eerste lid, onderdeel b

€ 63.125

€ 59.825

Artikel 6, tweede lid, onderdeel b

€ 31.562

€ 29.912

Artikel 6, eerste lid, onderdeel c

€ 31.562

€ 29.912

Artikel 6, tweede lid, onderdeel c

€ 31.562

€ 29.912

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

€ 14.136

€ 13.224

Artikel 7, tweede lid, onderdeel a

€ 27.528

€ 25.752

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

€ 6.696

€ 6.264

Artikel 7, tweede lid, onderdeel b

€ 14.508

€ 13.572

Artikel 7, eerste lid, onderdeel c

€ 54.312

€ 50.808

Artikel 7, tweede lid, onderdeel c

€ 91.512

€ 85.608

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

€ 669.125

€ 634.145

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

€ 37.875

€ 35.895

Artikel 8, eerste lid, onderdeel c

€ 239.875

€ 227.335

Artikel 8, eerste lid, onderdeel d

€ 176.750

€ 167.510

Artikel 8, tweede lid, onderdeel a

€ 606.000

€ 574.320

Artikel 8, tweede lid, onderdeel b

€ 315.625

€ 299.125

Artikel 8, tweede lid, onderdeel c

€ 189.375

€ 179.475

Artikel 9, eerste lid

€ 13.392

€ 12.528

Bedragen als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet

Bedrag:

Bedrag zoals opgenomen in Besluit vergoedingen Kernenergiewet 2017

Bedrag geïndexeerd voor 2018

Artikel 9, tweede lid

€ 15.171

€ 15.372

Artikel 9, vierde lid, onderdeel a

€ 257

€ 260

Artikel 9, vierde lid, onderdeel b

€ 20.523

€ 20.795

Artikel 9, vierde lid, onderdeel c

€ 10.262

€ 10.398

Artikel 9, vierde lid, onderdeel d

€ 10.262

€ 10.398

Artikel 9, vierde lid, onderdeel e

€ 5.131

€ 5.199

Artikel 10, eerste lid

€ 514

€ 520

Artikel 10, tweede lid

€ 514

€ 520

Artikel 10, derde lid

€ 1.540

€ 1.560

Artikel 10, vierde lid

€ 5.131

€ 5.199

Toelichting

De in het Besluit vergoedingen Kernenergiewet opgenomen bedragen worden op grond van artikel 13, eerste lid, van dit besluit jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast met het verschil tussen de in dit besluit genoemde bedragen en het bedrag van het in de bijlage bij dit besluit vermelde uren of fulltime equivalents maal het in dat jaar geldende tarief voor integrale loonkosten op schaal 13, zoals opgenomen in de Handleiding overheidstarieven 2018 (zie http://wettenpocket.overheid.nl/portal/7ec1a250-bb0b-4d72-929e-d270ddae2817/document/Handleiding_Overheidstarieven_2018.pdf).

Enkele bedragen worden op grond van artikel 13, tweede lid, van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet, aangepast aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex. De bedragen voor 2018 zijn berekend met de module consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de berekening is uitgegaan van de ontwikkeling van het CPI van oktober 2016 tot en met oktober 2017. Deze bedroeg 1,33%.

DE AUTORITEIT NUCLEAIRE VEILIGHEID EN STRALINGSBESCHERMING, namens deze, J.H. van den Heuvel, bestuursvoorzitter