Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkerhoutStaatscourant 2017, 70051Ruimtelijke plannenOnherroepelijk bestemmingsplan Abeelenpark Middengebied Oost

Logo Noordwijkerhout

Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout maken bekend dat het bestemmingsplan Abeelenpark Middengebied Oost, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 september 2017 met ingang van 22 november 2017 onherroepelijk is geworden.

Gedurende de beroepstermijn is er geen beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan en geen verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan Abeelenpark Middengebied Oost (NL.IMRO.0576.BP201700042-0003) is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.