Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 11 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/281210, tot wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij in verband met de actualisering van Bijlage 1

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Bijlage 1 bij de Regeling geurhinder en veehouderij wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

BIJLAGE BEHOREND BIJ ARTIKEL I

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL 2, ZESDE LID (GEUREMISSIEFACTOREN) VAN DE REGELING GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ

Rav-code

Huisvestingssysteem per categorie

BWL-code

Eindnoot

geuremissiefactor

HOOFDCATEGORIE A: RUNDVEE

     
         

A 1

diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

   

niet vastgesteld

         

A 2

diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar

   

niet vastgesteld

         

A 3

diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

   

niet vastgesteld

         

A 4

diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden

     

emissiearme en overige huisvesting

   

35,6

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

24,9

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

19,6

biologisch luchtwassysteem 70% geurreductie

BWL 2012.07.V4

 

10,7

gecombineerd luchtwassysteem 70% geurreductie

BWL 2006.14.V6

 

10,7

gecombineerd luchtwassysteem 75% geurreductie

BWL 2007.01.V7; BWL 2007.02.V5; BWL 2010.02.V5; BWL 2011.07.V4; BWL 2011.08.V4

 

8,9

gecombineerd luchtwassysteem 80% geurreductie

BWL 2006.15.V7

 

7,1

gecombineerd luchtwassysteem 85% geurreductie

BWL 2009.12.V3

 

5,3

         

A 5

Vervallen

     
         

A 6

diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden (roodvleesproductie)

   

35,6

         

A 7

diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar

   

niet vastgesteld

         

HOOFDCATEGORIE B: SCHAPEN

     
         

B 1

diercategorie schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg

 

1, 2

7,8

         

HOOFDCATEGORIE C: GEITEN

     
         

C 1

diercategorie geiten ouder dan 1 jaar

   

18,8

         

C 2

diercategorie opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar

   

11,3

         

C 3

diercategorie opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen

   

5,7

         

HOOFDCATEGORIE D: VARKENS

 

3

 
         

D 1

fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg

     

D 1.1

diercategorie biggenopfok (gespeende biggen)

     

emissiearme huisvesting (a.e. ≤0,3 kg per dierplaats per jaar)

 

4

5,4

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

3,8

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

3,0

biologisch luchtwassysteem 70% geurreductie

BWL 2012.07.V4

 

1,6

gecombineerd luchtwassysteem 70% geurreductie

BWL 2006.14.V6

 

1,6

gecombineerd luchtwassysteem 75% geurreductie

BWL 2007.01.V7; BWL 2007.02.V5; BWL 2010.02.V5; BWL 2011.07.V4; BWL 2011.08.V4

 

1,4

gecombineerd luchtwassysteem 80% geurreductie

BWL 2006.15.V7

 

1,1

gecombineerd luchtwassysteem 85% geurreductie

BWL 2009.12.V3

 

0,8

         

overige huisvesting

   

7,8

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

5,5

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

4,3

biologisch luchtwassysteem 70% geurreductie

BWL 2012.07.V4

 

2,3

gecombineerd luchtwassysteem 70% geurreductie

BWL 2006.14.V6

 

2,3

gecombineerd luchtwassysteem 75% geurreductie

BWL 2007.01.V7; BWL 2007.02.V5; BWL 2010.02.V5; BWL 2011.07.V4; BWL 2011.08.V4

 

2,0

gecombineerd luchtwassysteem 80% geurreductie

BWL 2006.15.V7

 

1,6

gecombineerd luchtwassysteem 85% geurreductie

BWL 2009.12.V3

 

1,2

         

D 1.2

diercategorie kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)

     

emissiearme en overige huisvesting

   

27,9

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

19,5

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

15,3

biologisch luchtwassysteem 70% geurreductie

BWL 2012.07.V4

 

8,4

gecombineerd luchtwassysteem 70% geurreductie

BWL 2006.14.V6

 

8,4

gecombineerd luchtwassysteem 75% geurreductie

BWL 2007.01.V7; BWL 2007.02.V5; BWL 2010.02.V5; BWL 2011.07.V4; BWL 2011.08.V4

 

7,0

gecombineerd luchtwassysteem 80% geurreductie

BWL 2006.15.V7

 

5,6

gecombineerd luchtwassysteem 85% geurreductie

BWL 2009.12.V3

 

4,2

         

D 1.3

diercategorie guste en dragende zeugen

     

emissiearme en overige huisvesting

   

18,7

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

13,1

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

10,3

biologisch luchtwassysteem 70% geurreductie

BWL 2012.07.V4

 

5,6

gecombineerd luchtwassysteem 70% geurreductie

BWL 2006.14.V6

 

5,6

gecombineerd luchtwassysteem 75% geurreductie

BWL 2007.01.V7; BWL 2007.02.V5; BWL 2010.02.V5; BWL 2011.07.V4; BWL 2011.08.V4

 

4,7

gecombineerd luchtwassysteem 80% geurreductie

BWL 2006.15.V7

 

3,7

gecombineerd luchtwassysteem 85% geurreductie

BWL 2009.12.V3

 

2,8

         

D 2

diercategorie dekberen, 7 maanden en ouder

     

emissiearme en overige huisvesting

   

18,7

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

13,1

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

10,3

biologisch luchtwassysteem 70% geurreductie

BWL 2012.07.V4

 

5,6

gecombineerd luchtwassysteem 70% geurreductie

BWL 2006.14.V6

 

5,6

gecombineerd luchtwassysteem 75% geurreductie

BWL 2007.01.V7; BWL 2007.02.V5; BWL 2010.02.V5; BWL 2011.07.V4; BWL 2011.08.V4

 

4,7

gecombineerd luchtwassysteem 80% geurreductie

BWL 2006.15.V7

 

3,7

gecombineerd luchtwassysteem 85% geurreductie

BWL 2009.12.V3

 

2,8

         

D 3

diercategorie vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking

 

5

 

emissiearme en overige huisvesting (a.e. ≤1,6 kg kg per dierplaats per jaar)

 

4

17,9

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

12,5

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

9,8

biologisch luchtwassysteem 70% geurreductie

BWL 2012.07.V4

 

5,4

gecombineerd luchtwassysteem 70% geurreductie

BWL 2006.14.V6

 

5,4

gecombineerd luchtwassysteem 75% geurreductie

BWL 2007.01.V7; BWL 2007.02.V5; BWL 2010.02.V5; BWL 2011.07.V4; BWL 2011.08.V4

 

4,5

gecombineerd luchtwassysteem 80% geurreductie

BWL 2006.15.V7

 

3,6

gecombineerd luchtwassysteem 85% geurreductie

BWL 2009.12.V3

 

2,7

         

overige huisvesting

   

23

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

16,1

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

12,7

biologisch luchtwassysteem 70% geurreductie

BWL 2012.07.V4

 

6,9

gecombineerd luchtwassysteem 70% geurreductie

BWL 2006.14.V6

 

6,9

gecombineerd luchtwassysteem 75% geurreductie

BWL 2007.01.V7; BWL 2007.02.V5; BWL 2010.02.V5; BWL 2011.07.V4; BWL 2011.08.V4

 

5,8

gecombineerd luchtwassysteem 80% geurreductie

BWL 2006.15.V7

 

4,6

gecombineerd luchtwassysteem 85% geurreductie

BWL 2009.12.V3

 

3,5

         

HOOFDCATEGORIE E: KIPPEN

     
         

E 1

diercategorie opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken

     
 

batterijhuisvesting

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,18

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,13

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V6

 

0,11

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,10

biofilter 45% geurreductie

   

0,10

 

niet-batterijhuisvesting

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,18

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,13

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V6

 

0,11

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,10

biofilter 45% geurreductie

   

0,10

         

E 2

diercategorie legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen

     
 

batterijhuisvesting

     

mestopslag onder batterij

   

0,69

emissiearme en overige huisvesting

   

0,35

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,25

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V6

 

0,21

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,19

biofilter 45% geurreductie

   

0,19

 

niet-batterijhuisvesting

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,34

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,24

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V6

 

0,20

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,19

biofilter 45% geurreductie

   

0,19

         

E 3

diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,18

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,13

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V6

 

0,11

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,10

biofilter 45% geurreductie

   

0,10

         

E 4

diercategorie (groot-)ouderdieren van vleeskuikens

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,93

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,65

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V6

 

0,56

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,51

biofilter 45% geurreductie

   

0,51

         

E 5

diercategorie vleeskuikens

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,33

uitbroeden en opfokken tot 13 dagen en vervolghuisvesting

   

0,30

uitbroeden en opfokken tot 19 dagen en vervolghuisvesting

   

0,26

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,23

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V6

 

0,20

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,18

biofilter 45% geurreductie

   

0,18

         

HOOFDCATEGORIE F: KALKOENEN

     
         

F 1

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; tot 6 weken

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,29

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,20

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V6

 

0,17

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,16

biofilter 45% geurreductie

   

0,16

         

F 2

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok; van 6 tot 30 weken

     

emissiearme en overige huisvesting

   

1,55

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

1,09

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V6

 

0,93

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,85

biofilter 45% geurreductie

   

0,85

         

F 3

diercategorie ouderdieren van vleeskalkoenen van 30 weken en ouder

     

emissiearme en overige huisvesting

   

1,55

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

1,09

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V6

 

0,93

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,85

biofilter 45% geurreductie

   

0,85

         

F 4

diercategorie vleeskalkoenen

     

emissiearme en overige huisvesting

   

1,55

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

1,09

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V6

 

0,93

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,85

biofilter 45% geurreductie

   

0,85

         

HOOFDCATEGORIE G: EENDEN

     
         

G 1

diercategorie ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,49

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,34

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V6

 

0,29

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,27

biofilter 45% geurreductie

   

0,27

         

G 2

diercategorie vleeseenden

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,49

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,34

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V6

 

0,29

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,27

biofilter 45% geurreductie

   

0,27

         

HOOFDCATEGORIE J: PARELHOENDERS

     
         

J 1

diercategorie parelhoenders voor de vleesproductie

     

emissiearme en overige huisvesting

   

0,33

chemisch luchtwassysteem 30% geurreductie

   

0,23

chemisch luchtwassysteem 40% geurreductie

BWL 2007.05.V6

 

0,20

biologisch luchtwassysteem 45% geurreductie

   

0,18

biofilter 45% geurreductie

   

0,18

         

HOOFDCATEGORIE M: OVERIG

     
         

M 1

Landbouwhuisdieren die in veehouderijen worden gehouden

   

niet vastgesteld

Eindnoten:

1. De geuremissie heeft betrekking op een stalperiode van maximaal drie maanden in de winter.

2. De geuremissiefactor geldt inclusief opfok, zodat die opfok niet meetelt voor de berekening van de geuremissie.

3. Een stalsysteem met spoelgoten wordt niet gewaardeerd als emissiearme huisvesting maar als overige huisvesting.

4. a.e. is de afkorting van ammoniakemissie.

5. Voor opfokzeugen na de eerste dekking wordt de geuremissiefactor voor fokzeugen gehanteerd.

TOELICHTING

1. De wijziging

Inleiding

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de bijlage bij de Regeling geurhinder en veehouderij (hierna: Rgv), de uitvoeringsregeling bij de Wet geurhinder en veehouderij.

De Rgv bevat geuremissiefactoren voor verschillende diercategorieën. Ze worden gebruikt bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu en de naleving van de voorschriften uit het Activiteitenbesluit voor het houden van dieren. Bijlage 1 bij de Rgv bevat een lijst met (groepen van) huisvestingssystemen met bijbehorende emissiefactoren aan de hand waarvan de geuremissie en geurbelasting vanuit dierenverblijven kan worden berekend. Deze bijlage behoeft enige actualisatie. Het gaat hierbij om actualisatie van de systeembeschrijvingen bij de luchtwassers als emissiereducerende techniek. Deze wijziging van puur technische aard.

Daarnaast is de indeling van de tabel aangepast. Hiermee wordt de tabel overzichtelijker.

Aanpassing systeembeschrijvingen bij luchtwassers

Bij de huisvestingsystemen die zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Rgv wordt verwezen naar zogeheten ‘BWL-nummers’. Hiermee worden de systeembeschrijvingen voor de betreffende huisvestingsystemen aangeduid. Het kan voorkomen dat een systeembeschrijving wordt aangepast. Het bijbehorende BWL-nummer krijgt dan een nieuw versienummer. Dat is bij deze wijziging van de Rgv ook aan de orde.

Het gaat hierbij om de systeembeschrijvingen van luchtwassers als emissiereducerende techniek. De betreffende systeembeschrijvingen zijn aangepast vanwege een wijziging in de Regeling ammoniak en veehouderij (hierna: Rav): De luchtwassystemen zijn nu ook aan de hoofdcategorie geiten (C) toegevoegd. De systeembeschrijvingen zijn hierop aangepast. De BWL-nummers hebben dus een nieuw versienummer gekregen. Aangezien in bijlage 1 bij de Rgv ook naar deze systeembeschrijvingen wordt verwezen, is het nodig om deze verwijzingen te actualiseren en het juiste versienummer op te nemen.

Het betreft een wijziging van technische aard. Er worden namelijk geen nieuwe eisen gesteld in de systeembeschrijvingen. Er is bovendien voor gekozen om de luchtwassers nog niet toe te voegen bij de categorie geiten in de bijlage bij de Rgv, zoals wel is gebeurd in de Rav. De reden hiervoor is dat er momenteel nader onderzoek wordt gedaan naar het geurreducerend rendement van luchtwassers.

Aanpassing opmaak tabel

De opmaak van de tabel is aangepast. De verwijzingen naar de systeembeschrijvingen en het toewijzen van de eindnoten zijn uit elkaar gehaald en in aparte kolommen opgenomen. Dit bevordert de leesbaarheid en het gebruiksgemak van de tabel. Bovendien worden toekomstige wijzigingen van bijlage 1 bij de Rgv inzichtelijker. De tabel bij de Rav is op een soortgelijke manier aangepast.

2. Effecten

Administratieve lasten

Deze wijzigingsregeling bevat geen extra registratie- of onderzoeksverplichtingen en brengt dan ook geen administratieve lasten met zich.

Nalevingskosten

Door de wijziging treedt er geen stijging van de nalevingskosten voor het bedrijfsleven op. Het betreft hier enkel een administratieve aanpassing, wijziging van het versienummer van de BWL-nummers van luchtwassers.

Lasten voor de overheid

Het gaat om een technische wijziging. Voor de bestaande diercategorieen waar luchtwassers al zijn opgenomen als toegestane reducerende techniek treedt geen verandering op. Er is dan ook geen sprake van extra lasten voor de gemeenten en provincies die optreden als bevoegd gezag. Dit geldt ook voor de omgevingsdiensten die belast zijn met het toezicht op de naleving.

Effecten voor het milieu

Het toevoegen van luchtwassers bij de hoofdcategorie Geiten in de Rav heeft een positief effect op de geuremissie uit geitenstallen. Omdat niet duidelijk is hoe groot dit effect werkelijk is, wordt op dit moment nog geen emissiefactor voor geurreductie in de Rgv toegekend.

3. Consultatie

De systeembeschrijvingen die de basis vormen voor de emissiefactoren in bijlage 1 zijn in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu door deskundigen op volledigheid en juistheid beoordeeld. Zij hebben advies uitgebracht over de te hanteren emissiefactoren voor de verschillende huisvestingssystemen. Aangezien deze wijzigingsregeling geen ingrijpende verandering teweeg brengt in de rechten en plichten van burgers en bedrijven en ook geen ingrijpende gevolgen heeft voor de uitvoeringspraktijk, is afgezien van internetconsultatie.

4. Inwerkingtreding

Het betreft een actualisatie van bijlage 1. Het is voor de betrokken marktpartijen en het milieu van belang is dat deze correctie zo spoedig mogelijk en tegelijkertijd met de wijziging van de Rav wordt doorgevoerd. Er is afgezien van de vaste verandermomenten en een minimuminvoeringstermijn van twee maanden tussen publicatie en inwerkingtreding van de regeling, op grond van de afwijkingsmogelijkheid ‘hoge private of publieke nadelen van vertragingen van invoering’, zoals vermeld in het Kabinetsstandpunt Vaste Verandermomenten (TK 2009–2010, 29 515, nr. 309).

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven