Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2017, 69644Besluiten van algemene strekking

Rectificatie tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers per 5 december 2017

In de Staatscourant van 4 december 2017, nr. 69644, is de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 november 2017, nr. 2017-0000186494, tot verstrekking van subsidies voor ontwikkeladviezen aan werkenden van vijfenveertig jaar en ouder (Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers) gepubliceerd.

Abusievelijk is daar in bijlage 1, onder ‘het ontwikkeladviestraject omvat minimaal de volgende activiteiten’, punt 1 en punt 5, en in bijlage 2, onder ‘de training voor leidinggevenden omvat minimaal de volgende activiteiten’, punt 1 en punt 2, de website www.ontwikkeladvies45plus.nl opgenomen. Dit moet echter www.ontwikkeladvies45plussers.nl zijn.

Deze rectificatie heeft geen inhoudelijke gevolgen voor ontwikkeladviestrajecten. De website www.ontwikkeladvies45plussers.nl is bedoeld voor aanmelding van de start van een traject door de loopbaanadviseurs en de verplichte intake van de deelnemers.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Namens deze: De Directeur Werknemersregelingen H. Ton