Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 69090

Gepubliceerd op 1 december 2017 09:00
Inhoudsopgave

Ontwerpomgevingsvergunning realisatie (herbouw) schuur voor hoveniersactiviteiten en opslag artikelen voor internetverkoop Jisperweg 87, Beemster

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan Middenbeemster en Westbeemster 2013 voor de realisatie (herbouw) van een schuur ten behoeve van hoveniersactiviteiten en opslag van artikelen voor internetverkoop op het perceel Jisperweg 87 te Westbeemster.

De ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Gedurende deze termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Omdat de gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster uitvoert, kunt u voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor informatie contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl