Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 68870

Gepubliceerd op 4 december 2017 09:06Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 november 2017, kenmerk 1260279-170430-J, houdende Wijziging van de Regeling Jeugdwet in verband met de indexering van de pleegvergoedingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister voor Rechtsbescherming;

Gelet op artikel 5.3, tweede lid, van de Jeugdwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling Jeugdwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5.5 vervalt.

B

Bijlage 1 van de Regeling Jeugdwet komt te luiden:

BIJLAGE 1. BEHORENDE BIJ PARAGRAAF 5 VAN DE REGELING JEUGDWET

Basisbedragen en toeslagen pleegvergoeding
 • a. Basisbedrag, bedoeld in artikel 5.1, per leeftijdscategorie, per pleegkind

  Leeftijd pleegkind

  Bedrag per maand

  Bedrag per dag

  0 t/m 8 jaar

  € 550,00

  € 18,04

  9 t/m 11 jaar

  € 556,00

  € 18,28

  12 t/m 15 jaar

  € 606,00

  € 19,91

  16 t/m 17 jaar

  € 669,00

  € 21,98

  18 jaar en ouder

  € 676,00

  € 22,21

 • b. Toeslag, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid

  De in artikel 5.2, eerste lid, bedoelde toeslag bedraagt € 3,60 per dag.

 • c. Toeslag, bedoeld in artikel 5.2, tweede lid

  De in artikel 5.2, tweede lid, bedoelde toeslag bedraagt ten hoogste € 3,60 per dag.

 • d. Indexering, bedoeld in artikel 5.4

  Bij de aanvang van ieder kalenderjaar worden het basisbedrag en de in artikel 5.2 bedoelde toeslagen geïndexeerd met het procentuele verschil tussen de door het Centraal bureau voor de statistiek bekendgemaakte consumentenprijsindex ‘alle huishoudens’, over de julimaanden van twee direct aan het betreffende jaar voorafgaande jaren.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

De basisbedragen voor de pleegvergoeding en de toeslagen op de pleegvergoeding worden ieder jaar vooraf verhoogd met het procentuele verschil tussen de consumentenprijsindex ‘alle huishoudens’ over de julimaanden van de twee direct aan het betreffende jaar voorafgaande jaren, zoals deze gepubliceerd zijn in het Statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor 2018 bedraagt dat verschil 1,34% (juli 2017 ten opzichte van juli 2016). Dat betekent dat de basisbedragen van de pleegvergoeding en de toeslagen op de pleegvergoeding voor de pleegouders over het jaar 2018 worden verhoogd met een percentage van 1,34.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl