Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2017, 2017-0000186588, van de vaststelling van een standaardmodel als bedoeld in artikel 7d, eerste lid, van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling voor pensioenfondsen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

deelt op grond van artikel 7d, tweede lid, van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling mee dat een standaardmodel als bedoeld in artikel 7d, eerste lid, van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling voor pensioenfondsen is vastgesteld.

Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 november 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Artikel 7d, tweede lid, van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling bepaalt dat de standaardmodellen voor de informatieverstrekking in het kader van de Wet verbeterde premieregeling op voordracht van de pensioenuitvoerders en na advies van de Autoriteit Financiële Markten worden vastgesteld. In deze bekendmaking is de vaststelling van een standaardmodel voor pensioenfondsen opgenomen. Dit model wordt beschikbaar gesteld op de website van de Pensioenfederatie.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Naar boven