Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 66605

Gepubliceerd op 22 november 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren en Vergunningparkeren Gemeente Oss 2018

Logo Oss

Besluit tot aanwijzing van plaatsen met betaald parkeren en/of vergunningparkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van de parkeerapparatuur in de stad Oss.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss;

Gelet op:

 • -

  Artikel 225 van de Gemeentewet;

 • -

  Artikel 2 van de Parkeerverordening Oss 1994;

 • -

  Artikel 2 en 8 van de Verordening op de Heffing en Invordering Parkeerbelasting Oss 2018.

Besluit:

Artikel 1

 • a.

  Vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren en Vergunningparkeren Gemeente Oss 2018” en de bij dit besluit behorende bijlage (tekening) d.d. 4 augustus 2017 versie A;

 • b.

  Per 1 december 2017 voor de stad Oss in te trekken alle voorgaande besluiten met betrekking tot het aanwijzen van parkeerplaatsen waar parkeerbelasting wordt geheven, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 2

Aan te wijzen als plaatsen waarop slechts tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a en b, van de vigerende Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting in de stad Oss mag worden geparkeerd:

 • a.

  Het gebied dat wordt begrensd door en/of bestaat uit (het centrumgebied):

  • -

   De spoorlijn ’s Hertogenbosch – Nijmegen tussen de Kortfoortstraat en de Bram van den Berghstraat;

  • -

   De Spoorlaan vanaf de Molenstraat tot aan de Bram van den Berghstraat;

  • -

   De Molenstraat vanaf de Bram van den Berghstraat tot aan de Oostwal;

  • -

   De Oostwal vanaf de Molenstraat tot aan de Goudmijnstraat;

  • -

   De Goudmijnstraat vanaf de Oostwal tot aan de dynamische afsluiting;

  • -

   De Klaphekkenstraat;

  • -

   De Hooghuisstraat tot aan de Teugenaarsstraat/Berghemseweg;

  • -

   De Linkensweg tot aan de wegafsluiting ter hoogte van nummer 24;

  • -

   De Oostwal vanaf de expeditiestraat naar de Linkensweg tot aan de Singel 1940-1945;

  • -

   De Singel 1940-1945, alleen de oneven zijde, tussen de Oostwal en de Koornstraat;

  • -

   De Koornstraat vanaf de Singel 1940-1945 tot aan de Terwaenen/Eikenboomgaard;

  • -

   De Terwaenen vanaf de Koornstraat/Eikenboomgaard tot aan de Varkensmarkt;

  • -

   De Varkensmarkt vanaf de Terwaenen tot aan de dynamische afsluiting;

  • -

   De Terwaenen vanaf de Varkensmarkt tot aan de Heuvel/Peperstraat;

  • -

   De Peperstraat;

  • -

   De Koornstraat vanaf de Peperstraat tot aan de Monsterstraat, inclusief het parkeerterreintje gelegen tegenover de Peperstraat;

  • -

   De Monsterstraat vanaf de Koornstraat tot aan de Kerkstraat;

  • -

   De Kerkstraat vanaf de Monsterstraat tot aan de Torenstraat;

  • -

   De Kerkstraat vanaf de Monsterstraat tot aan het fietspad Boschpoorthof;

  • -

   Het fietspad Boschpoorthof tot aan het Sint Barbaraplein;

  • -

   Het Sint Barbaraplein tot aan de Kruisstraat;

  • -

   De Kruisstraat vanaf het Sint Barbaraplein tot aan de Lievekamplaan;

  • -

   De Lievekamplaan, inclusief het parkeerterrein achter het politiebureau, tot aan de Raadhuislaan;

  • -

   De Raadhuislaan vanaf de Lievekamplaan tot aan de Kortfoortstraat;

  • -

   De Kortfoortstraat vanaf de Raadhuislaan tot aan de spoorlijn ’s Hertogenbosch – Nijmegen.

 • b.

  Het gebied dat wordt begrensd door en/of bestaat uit (een schilgebied):

  • -

   De Singel 1940-1945, alleen de even zijde, vanaf de Koornstraat tot aan de Jakob Goldsmidstraat;

  • -

   De Jakob Goldsmidstraat vanaf de Singel 1940-1945 tot aan de Gerrit van der Veenstraat;

  • -

   De Gerrit van der Veenstraat vanaf de Jakob Goldsmidstraat tot aan de Pastor Vissersstraat;

  • -

   De Pastor Vissersstraat vanaf de Jakob Goldsmidstraat tot aan de Kuipers Rietbergstraat;

  • -

   De Kuipers Rietbergstraat vanaf de Jakob Goldsmidstraat tot aan de Koornstraat;

  • -

   De Koornstraat vanaf de Kuipers Rietbergstraat en de Singel 1940-1945/Hertogensingel;

  • -

   De Hertogensingel, alleen de oneven zijde, vanaf de Koornstraat tot aan de Foulkesstraat;

  • -

   De Churchillstraat;

  • -

   De Eisenhowerstraat.

 • c.

  Het gebied dat wordt begrensd door en/of bestaat uit (een schilgebied):

  • -

   De spoorlijn ’s Hertogenbosch – Nijmegen (of de Spoorlaan) vanaf de Bram van de Berghstraat tot aan Nachtegaallaan;

  • -

   De Burgemeester de Bourbonhof;

  • -

   De Teugenaarsstraat vanaf (maar inclusief) de Doelenstraat tot aan de Burgemeester van den Elzenlaan;

  • -

   De Burgemeester van den Elzenlaan vanaf de Teugenaarsstraat tot aan de Berghemseweg/Professor Regoutstraat;

  • -

   De Professor Regoutstraat vanaf de Berghemseweg tot en met het kruispunt met de Schadewijkstraat;

  • -

   De Schadewijkstraat vanaf de Professor Regoutstraat tot aan de Nijverheidsstraat;

  • -

   De Schadewijkstraat vanaf de Professor Regoutstraat tot aan de Berghemseweg;

  • -

   De Berghemseweg vanaf de Schadewijkstraat tot aan de Teugenaarsstraat;

  • -

   De Teugenaarsstraat tot aan de Burgemeester van den Elzenlaan;

  • -

   De Burgemeester van den Elzenlaan tot aan de Dokter Hermanslaan;

  • -

   De Doctor Hermanslaan tot aan de Booglaan;

  • -

   De Booglaan vanaf de Doctor Hermanslaan tot aan de Spoorlaan;

  • -

   De Spoorlaan, inclusief het parkeerterrein bij Lucaya, vanaf de Booglaan tot aan de Bram van den Berghstraat;

  • -

   De Bram van den Berghstraat.

 • d.

  Het gebied dat wordt begrensd door en/of bestaat uit (een schilgebied):

  • -

   De spoorlijn ’s Hertogenbosch – Nijmegen vanaf de Vianenstraat tot aan de Molenstraat;

  • -

   De Molenstraat vanaf de spoorlijn ’s Hertogenbosch – Nijmegen tot aan de Seringenhof

  • -

   De Floraliastraat;

  • -

   De Wethouder van Eschstraat vanaf de Molenstraat tot aan de Vianenstraat;

  • -

   De Vianenstraat vanaf de Wethouder van Eschstraat tot aan de spoorlijn ’s Hertogenbosch Nijmegen.

 • e.

  Het gebied dat wordt begrensd door en/of bestaat uit (een schilgebied):

  • -

   De Koornstraat, inclusief aangelegen parkeerterreinen vanaf de Eikenboomgaard tot aan de Peperstraat;

  • -

   De Varkensmarkt vanaf de Koornstraat tot aan de dynamische afsluiting;

  • -

   De lijn tussen de Peperstraat en de Torenstraat;

  • -

   De Torenstraat vanaf de Begijnenstraat tot aan de Arendsvlucht/De Oude Vest;

  • -

   De Arendsvlucht/De Oude Vest, inclusief aangelegen parkeerterreinen, tot aan het fietspad Boschpoorthof;

  • -

   De Oude Vest tot aan de Sint Sebastiaanstraat;

  • -

   De Sint Sebastiaanstraat;

  • -

   De Nieuwe Brouwerstraat, inclusief aangelegen parkeerterreinen vanaf de Sint Sebastiaanstraat tot aan de Smalstraat/Kruisstraat/Boterstraat;

  • -

   De Smalstraat tot aan de Kruisstraat;

  • -

   De Oude Kerstraat vanaf de Verlengde Tuinstraat tot aan de Hofstraat;

  • -

   De Hofstraat tot aan de Nieuwe Brouwerstraat;

  • -

   De Nieuwe Brouwerstraat vanaf de Hofstraat tot aan de Verlengde Torenstraat/Tuinstraat;

  • -

   De Verlengde Torenstraat vanaf de Tuinstraat tot aan de Arendsvlucht;

  • -

   De Kuiperij;

  • -

   De Arendsvlucht vanaf de Verlengde Torenstraat tot aan de Driek van Erpstraat/Schelversakker;

  • -

   De Driek van Erpstraat vanaf de Schelversakker tot aan de Begijnenstraat;

  • -

   De Begijnenstraat vanaf de Driek van Erpstraat tot aan de Krakenburg;

  • -

   De Krakenburg vanaf de Driek van Erpstraat tot aan de Koornstraat.

 • f.

  Het met slagbomen afgesloten parkeerterrein:

  • -

   Jurgensplein.

 • g.

  De met slagbomen afgesloten parkeergarages:

  • -

   Bergoss;

  • -

   Oostwal-Oost.

Artikel 3 Vergunninggebieden o.b.v. parkeerverordening

Aan te wijzen als plaatsen waarop, in afwijking van artikel 2 van dit Aanwijzingsbesluit, uitsluitend met een parkeervergunning zoals bedoeld in artikel 2 vigerende Parkeerverordening van de gemeente Oss mag worden geparkeerd :

 • a.

  De Goudmijnstraat vanaf de dynamische afsluiting tot aan de Dr. Hermanslaan;

 • b.

  Het gebied dat bestaat uit:

  • -

   De Gripper;

  • -

   De Rode Draad;

  • -

   De Koningsloper;

  • -

   De Schietspoel;

  • -

   De Schering.

Artikel 4

Aan te wijzen als plaatsen waarop in afwijking van artikel 2 van dit Aanwijzingsbesluit uitsluitend met het ter plaatse voldoen van de parkeerbelasting zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de vigerende Verordening Parkeerbelasting Gemeente Oss mag worden geparkeerd:

 • -

  De Spoorlaan tussen de Bram van de Berghstraat en Molenstraat;

 • -

  De Molenstraat tussen de spoorlijn en Carmelietenstraat

 • -

  De Raadhuislaan;

 • -

  De Lievekamplaan;

 • -

  De Kruisstraat tussen Lievekamplaan en de Boterstraat, uitgezonderd het parkeerterrein op de hoek Kruisstraat / Lievekamplaan;

 • -

  De Carmelietenstraat;

 • -

  De Burgwal;

 • -

  De Walstraat;

 • -

  De Hooghuisstraat tussen de Heuvel en de Linkensweg;

 • -

  De Klaphekkenstraat en Kazernestraat;

 • -

  De Eikenboomgaard, uitgezonderd de aangelegen parkeerterreinen;

 • -

  De Kerkstraat tussen de Torenstraat en de Monsterstraat;

 • -

  De Monsterstraat tussen de Kerstraat en de Koornstraat;

 • -

  De Koornstraat tussen de Monsterstraat en de Peperstraat;

 • -

  Parkeerterrein De Wal;

 • -

  Parkeerterrein Ridderhof;

 • -

  Parkeerterrein Koornstraat (t.h.v. Peperstraat).

Artikel 5

 • a.

  De tijden waarop de in artikel 2 en artikel 4 van dit Aanwijzingsbesluit genoemde (parkeerapparatuur)plaatsen moet worden betaald zijn maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 18:00 uur en donderdag van 09:00 tot 21:00 uur, uitgezonderd de wettelijke feestdagen;

 • b.

  De tijden waarop, in afwijking van lid a, op de (parkeerapparatuur)plaatsen van het parkeerterrein Raadhuishof moet worden betaald, zijn maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur, uitgezonderd de wettelijke feestdagen;

 • c.

  Het met een parkeervergunning parkeren op parkeerplaatsen, welke in artikel 3 van dit Aanwijzingsbesluit als parkeerplaatsen zijn aangewezen waarop uitsluitend met een parkeervergunning mag worden geparkeerd, is slechts van toepassing op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 21.00 uur;

 • d.

  De tijden waarop de in artikel 2 onder lid g van dit Aanwijzingsbesluit genoemde parkeergarages moet worden betaald zijn maandag tot en met zondag van 00:00 tot 23:59 uur, inclusief wettelijke feestdagen.

Artikel 6

 • a.

  De belasting dient terstond bij aanvang van het parkeren te worden voldaan. Betaling van de belasting zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de vigerende Verordening Parkeerbelasting Gemeente Oss geschiedt door het in werking stellen van de parkeerapparatuur:

  • 1.

   Door inworp van muntgeld van € 0,10 / € 0,20 / € 0,50 / € 1,00 / € 2,00 bij de parkeerapparatuur die daar geschikt voor is;

  • 2.

   Door betaling met een door de parkeerautomaat geaccepteerde pinpas (middels Dip&Go) bij de parkeerapparatuur die daar geschikt voor is;

  • 3.

   Door met een (mobiele) telefoon, of ander communicatiemiddel, in te loggen op een centrale computer zoals gedefinieerd in artikel 1 onder e van de vigerende Verordening Parkeerbelasting Gemeente Oss;

 • b.

  Een door de parkeerapparatuur vervaardigd ticket als gevolg van een betaling zoals bedoeld in lid a, sub 1 en 2 van dit artikel, dient met de tijdsaanduiding en duidelijk leesbaar in het voertuig achter de voorruit te worden geplaatst;

 • c.

  Bij het inwerking stellen van de parkeerapparatuur moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op de parkeerapparatuur, in acht worden genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven.

Artikel 7

 • a.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 december 2017;

 • b.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren Oss 2018”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss op 14 november 2017.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.J.H. van Schaijk Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Publicatie:

Het aanwijzingsbesluit wordt bekend gemaakt in Oss Actueel van 22 november 2017. Daarnaast wordt het aanwijzingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. Dat is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl.

Waar kunt u dit besluit inzien?

Vanaf deze datum kan iedereen het verkeersbesluit met een situatietekening, inzien bij de balie Publieksvoorlichting. Het besluit ligt daar zes weken ter inzage. De balie Publieksvoorlichting zit in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss. De balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur open.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dit besluit is een algemeen verbindend voorschrift. Dat betekent dat u tegen dit besluit geen bezwaar kan maken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit verkeersbesluit? Dan kunt u contact opnemen met het Parkeerbedrijf van de afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR), de heer A. Vos, via telefoonnummer 14 0412.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl