Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2017, 66454Ruimtelijke plannenontwerpbestemmingsplan Snippergroen 2017

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen bekend dat met ingang van donderdag 23 november 2017 bij de receptie in het stadhuis, gedurende zes weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan “Snippergroen 2017” ter inzage ligt. In dit paraplubestemmingsplan worden alle gronden die in de in de periode 2015-2017 als snippergroen zijn verkocht van een juiste bestemming voorzien. Afhankelijk van de stedenbouwkundige situatie is dit een bestemming 'Tuin' of 'Wonen-1'.

 

U kunt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur terecht bij de receptie van het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Buiten deze tijden alleen op afspraak. U kunt het plan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0166.00991236-OW01.

 

Gedurende de genoemde termijn van terinzageligging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpplan naar voren brengen bij de Gemeenteraad, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Voor het maken van een afspraak omtrent het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan contact worden opgenomen met het cluster RO van het team Beleidsontwikkeling en Advisering.