Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenStaatscourant 2017, 66233Ruimtelijke plannenVoorbereidingsbesluit Wezuperbrug

Logo Coevorden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 7 november 2017 besloten heeft te verklaren dat voor de nieuwbouwlocatie aan de Oranjekanaal z.z. in Wezuperbrug, zoals aangegeven op de bij het besluit behorende kaarten, een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid.

Inzien

Het voorbereidingsbesluit, inclusief raadsbesluit en onderliggende stukken, kan worden ingezien van vrijdag 17 november, gedurende de openingstijden van het Klantcontactcentrum in het Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden. Na telefonische afspraak, telefoon 14 0524, is inzage in de stukken buiten openingstijden mogelijk. Desgewenst kan op de afdeling een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen Inzien is mogelijk gedurende de gehele werkingsduur van het voorbereidingsbesluit en dat is één jaar. U kunt het voorbereidingsbesluit digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.coevorden.nl/terinzage.

Het is niet mogelijk tegen dit besluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

 

Coevorden, 16 november 2017