Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 65896

Gepubliceerd op 17 november 2017 09:00
Inhoudsopgave

Ontwerp weigering omgevingsvergunning en ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen tweede parkeerterrein Fort Resort Beemster Nekkerweg (uitgebreide procedure)

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat de gemeenteraad op 17 oktober 2017 heeft besloten om een verklaring van geen bedenkingen te weigeren. Deze weigering heeft betrekking op de aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor een tweede parkeerterrein bij Fort Resort Beemster aan de Nekkerweg te Zuidoostbeemster.

Het ontwerpbesluit weigering verklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 november 2017 tot en met 2 januari 2018 van 8.30 uur tot 12.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.

Gedurende deze termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze op de ontwerpbesluiten naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Omdat de gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster uitvoert, kunt u voor het geven van een mondelinge zienswijze of voor informatie contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, tel. (0299) 452 452.

 

Purmerend, 15 november 2017

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl