Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertStaatscourant 2017, 64480Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan “Roeventerschans ongenummerd”, gemeente Nederweert

Logo Nederweert

Voor de locatie Roeventerschans ongenummerd  is een ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd voor het verwijderen van twee bouwkavels voor woningen   (ontwerp-bestemmingsplan “Roeventerschans ongenummerd” ) (NL.IMRO.0946.BPRoeventer2017-ON01.)

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 10 november t/m 21 december 2017 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Daarnaast is het plan gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode mogelijk bij de gemeenteraad, Postbus 2728, 6030 AA Nederweert.

 

Nederweert, 9 november 2017

De raad van de gemeente Nederweert