Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CromstrijenStaatscourant 2017, 63891Instelling gemeenschappelijke regelingen1e wijziging GR SVHW 2015

Logo Cromstrijen

Artikel 3 (Te behartigen belangen):

1e wijziging GR SVHW 2015 Publicatie vaststelling besluit 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 met als deelnemers de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Aalburg, Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Goeree-Overflakkee, Korendijk, Krimpenerwaard, Molenwaard, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Strijen, Werkendam, Woudrichem, Zederik, het Dagelijks Bestuur van de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard en het College van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Hollandse Delta.  

De Raad van de gemeente Aalburg heeft in zijn vergadering op 31 januari 2017

De Raad van de gemeente Alblasserdam heeft in zijn vergadering op 27 juni 2017

De Raad van de gemeente Albrandswaard heeft in zijn vergadering op 6 maart 2017

De Raad van de gemeente Barendrecht heeft in zijn vergadering op 31 januari 2017

De Raad van de gemeente Binnenmaas heeft in zijn vergadering op 9 februari 2017

De Raad van de gemeente Brielle heeft in zijn vergadering op 4 juli 2017

De Raad van de gemeente Cromstrijen heeft in zijn vergadering op 21 maart 2017

De Raad van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft in zijn vergadering op 26 januari 2017

De Raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft in zijn vergadering op 23 februari 2017

De Raad van de gemeente Hellevoetsluis heeft in zijn vergadering op 28 september 2017

De Raad van de gemeente Korendijk heeft in zijn vergadering op 6 juni 2017

De Raad van de gemeente Krimpenerwaard heeft in zijn vergadering op 7 maart 2017

De Raad van de gemeente Lansingerland heeft in zijn vergadering op 23 januari 2017

De Raad van de gemeente Molenwaard heeft zijn vergadering op 30 januari 2017

De Raad van de gemeente Nieuwkoop heeft in zijn vergadering op 2 februari 2017

De Raad van de gemeente Oud-Beijerland heeft in zijn vergadering op 31 januari 2017

De Raad van de gemeente Strijen heeft in zijn vergadering op 16 maart 2017

De Raad van de gemeente Werkendam heeft in zijn vergadering op 14 februari 2017

De Raad van de gemeente Woudrichem heeft in zijn vergadering op 21 februari 2017

De Raad van de gemeente Zederik heeft in zijn vergadering op 27 maart 2017

Het Algemeen Bestuur van de Regionale Afvalstoffen dienst Hoeksche Waard heeft in zijn vergadering op 12 december 2016

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Hollandse Delta heeft in zijn vergadering op 26 januari 2017

besloten om:

De colleges respectievelijk het dagelijks bestuur toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 te wijzigen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalburg heeft in zijn vergadering

van 16 december 2016

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alblasserdam heeft in zijn vergadering

van 20 mei 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Albrandswaard heeft in zijn vergadering

van 25 januari 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht heeft in zijn vergadering

van 10 januari 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Binnenmaas heeft in zijn vergadering

van 13 december 2016

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brielle heeft in zijn vergadering

van 27 juni 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cromstrijen heeft in zijn vergadering

van 31 januari 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft in zijn vergadering van 21 februari 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft in zijn vergadering van 20 december 2016

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellevoetsluis heeft in zijn vergadering

van 8 augustus 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Korendijk heeft in zijn vergadering

van 12 juni 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Krimpenerwaard heeft in zijn vergadering van 24 januari 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lansingerland heeft in zijn vergadering van 24 januari 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Molenwaard heeft in zijn vergadering

van 30 januari 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwkoop heeft in zijn vergadering

van 10 januari 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oud-Beijerland heeft in zijn vergadering van 12 december 2016

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Strijen heeft in zijn vergadering

van 28 maart 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Werkendam heeft in zijn vergadering

van 24 januari 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woudrichem heeft in zijn vergadering

van 21 februari 2017

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zederik heeft in zijn vergadering

van 20 januari 2017

Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Afvalstoffen Dienst heeft in zijn vergadering van 12 december 2016

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Hollandse Delta heeft in zijn vergadering

van 31 januari 2017

besloten om:

De Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 te wijzigen en deze regeling te lezen als volgt:

Overwegende dat:

 • 1.

  De uitvoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) niet vermeld is onder artikel 3 (Te behartigen belangen) van de Gemeenschappelijk Regeling (GR) SVHW 2015, terwijl SVHW deze taak wel voor een aantal deelnemers uitvoert;

 • 2.

  Het wenselijk is om artikel 3 van de GR SVHW 2015 de actuele situatie te laten reflecteren;

 • 3.

  De GR SVHW 2015 naast het door Deelnemers kunnen overdragen van de bevoegdheid tot heffing en invordering van belastingen, heffingen en rechten conform artikel 4 lid 2 aan SVHW nu geen mogelijkheid biedt voor de Deelnemers om de bevoegdheid voor de uitvoering van de WKPB en de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Wet BAG) alsnog aan SVHW over te dragen;

 • 4.

  Het wenselijk is om het mogelijk te maken, dat de Deelnemers deze bevoegdheid alsnog aan SVHW kunnen overdragen.

 

Gelet op

 

 • 1.

  De Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 en in het bijzonder artikel 24 (Wijziging)

 

Besluit

 

In te stemmen met de volgende wijzingen van de GR SVHW 2015:

Van:

Artikel 3: Te behartigen belangen

De Regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot:

a. de heffing en invordering van belastingen, heffingen en rechten;

b. de Wet waardering onroerende zaken;

c. de administratie van vastgoedgegevens;

d. het verstrekken van vastgoedgegevens aan de Deelnemers en derden;

e. de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

 

In:

Artikel 3: Te behartigen belangen

De Regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot:

a. de heffing en invordering van belastingen, heffingen en rechten;

b. de Wet waardering onroerende zaken;

c. de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

d. de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken;

e. de administratie van vastgoedgegevens;

f. het verstrekken van vastgoedgegevens aan de Deelnemers en derden.

Artikel 4: Bevoegdheden

 

Van:

Artikel 4: Bevoegdheden

Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen dragen de Deelnemers aan het SVHW de bevoegdheden over, welke benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de heffing en invordering van de belastingen, heffingen en rechten als aangegeven in de aan deze Regeling gehechte bijlage, de administratie van vastgoedgegevens, het verstrekken van vastgoedgegevens aan de Deelnemers en derden, de Wet waardering onroerende zaken en de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

De Deelnemers geven elkaar wederzijdse toestemming om de bevoegdheid tot heffing en invordering van andere belastingen, heffingen en rechten als bedoeld in het eerste lid, over te dragen aan het SVHW. Het Dagelijks bestuur neemt de bevoegdheden als bedoeld in de vorige volzin op in de bij deze Regeling behorende bijlage, zendt deze bijlage aan de Deelnemers, en draagt er zorg voor dat het bestuur van de gemeente Cromstrijen de bijlage zendt aan gedeputeerde staten van de provincies waarin de Deelnemende rechtspersonen zijn gelegen.

Aan het SVHW worden geen verordenende bevoegdheden toegekend.

 

In:

Artikel 4: Bevoegdheden

Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen dragen de Deelnemers aan het SVHW de bevoegdheden over, welke benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot de heffing en invordering van de belastingen, heffingen en rechten, de Wet waardering onroerende zaken, de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de Deelnemers en derden, een en ander als aangeven in de aan deze Regeling gehechte bijlage, die met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid door het Dagelijks bestuur wordt opgesteld en bijgehouden.

De Deelnemers geven elkaar wederzijdse toestemming om de bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid, voor zover die niet reeds zijn overgedragen, over te dragen aan het SVHW. Het Dagelijks bestuur neemt de bevoegdheden als bedoeld in de vorige volzin op in de bij deze Regeling behorende bijlage, zendt deze bijlage aan de Deelnemers, en draagt er zorg voor dat het bestuur van de gemeente Cromstrijen de bijlage zendt aan gedeputeerde staten van de provincies waarin de Deelnemende rechtspersonen zijn gelegen.

Aan het SVHW worden geen verordenende bevoegdheden toegekend.

 

Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg op

16 december 2016

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam op 20 mei 2017

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard op 25 januari 2017

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht op 10 januari 2017

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Binnenmaas op 13 december 2016

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle op

27 juni 2017

De secretaris, De voorzitter,

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cromstrijen op

31 januari 2017

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee op 21 februari 2017

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam op 20 december 2016

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis op 8 augustus 2017

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk op

12 juni 2017

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard op 24 januari 2017

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland op 24 januari 2017

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard op 30 januari 2017

De secretaris, De voorzitter,

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop op 10 januari 2017

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oud-Beijerland op 12 december 2016

De secretaris, De voorzitter,

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen op

28 maart 2017

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam op 24 januari 2017

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem op 21 februari 2017

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zederik op 20 januari 2017

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard op 12 december 2016

De secretaris, De voorzitter,

 

Aldus vastgesteld door het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Hollandse Delta op 31 januari 2017

De secretaris, De voorzitter,

Bijlage als bedoeld in artikel 4, eerste lid

De deelnemers dragen de belastingen en rechten zoals onderstaand aangegeven

Aalburg BAG

WOZ

OZB

Rioolheffing eigenaar

Rioolheffing gebruiker

DifTar (Afvalstoffenheffing)

WKPB

 

 • 1.

  (de tarieven van hoofdstuk 1 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing. De tarieven in de overige hoofdstukken van die tarieventabel betreffende de milieustraten, per omwisseling container en plaatsen extra container etc. heft en int de gemeente zelf door middel van de eigen heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar.)

 

Alblasserdam BAG

WOZ

OZB

Ondernemersfonds

Rioolheffing eigenaar

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Precariobelasting

Grafrechten

Toeristenbelasting

WKPB

 

 • 1.

  Grafrechten : Onderhoudsrechten, art. 4, onder F, Verordening Begrafenisrechten.

 

Albrandswaard WOZ

OZB

Rioolheffing gebruiker

Afvalstoffenheffing

 

Barendrecht WOZ

OZB

RZB

Rioolheffing gebruiker

Afvalstoffenheffing

Reinigingsrechten

Hondenbelasting

Toeristenbelasting

BIZ

Precariobelasting

 

Binnenmaas BAG

WOZ

OZB

RZB

Rioolheffing eigenaar

Rioolheffing gebruiker

Diftar via RAD (afvalstoffenheffing)

Hondenbelasting

Precariobelasting

Forensenbelasting

Toeristenbelasting

BIZ

WKPB

 

Brielle BAG

WOZ

OZB

Rioolheffing gebruiker

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Forensenbelasting

Reclamebelasting

WKPB

 

Cromstrijen BAG

WOZ

OZB

Rioolheffing eigenaar

Rioolheffing gebruiker

Hondenbelasting

Baatbelasting

Precariobelasting

Diftar via RAD (afvalstoffenheffing)

WKPB

 

Goeree-Overflakkee BAG

WOZ

OZB

Rioolheffing eigenaar

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Forensenbelasting

Toeristenbelasting

Watertoeristenbelasting

BIZ

 

Hardinxveld-Giessendam WOZ

OZB

Rioolheffing gebruiker

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

 

Hellevoetsluis BAG

WOZ

OZB

Rioolheffing eigenaar

Rioolheffing gebruiker

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Grafrechten

Precariobelasting

Toeristenbelasting

Watertoeristenbelasting

WKPB

 

 • 1.

  Grafrechten : Hoofdstuk 3, onder 3.1, lid c, jo. leden f, g en h, Tarieventabel behorende bij Verordening lijkbezorgingsrechten

 

Korendijk BAG

WOZ

OZB

RZB

Rioolheffing gebruiker

Diftar via RAD (afvalstoffenheffing)

Hondenbelasting

Toeristenbelasting

Dagtoeristenbelasting

Watertoeristenbelasting

Precariobelasting

BIZ

WKPB

Krimpenerwaard BAG

WOZ

OZB

Rioolheffing gebruiker

DifTar (Afvalstoffenheffing)

DifTar (Reinigingsheffing)

Hondenbelasting

Grafrechten

Toeristenbelasting

BIZ

Precariobelasting

WKPB

 

 • 1.

  Grafrechten : Kern Vlist: Opgenomen in de ‘Tarieventabel behorend bij de verordening lijkbezorgingsrechten’ – hoofdstuk 4, artikelen 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3

 • 2.

  Kern Bergambacht: Opgenomen in de ‘Tarieventabel behorend bij de verordening lijkbezorgingsrechten’ – hoofdstuk 4, artikel 4.2

 

 • 1.

  Kern Schoonhoven en Nederlek: Tarieven voor onderhoud zijn opgenomen in de kosten van begraven en de grafrechten en worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.

 

 • 1.

  Kern Ouderkerk: Tarief voor onderhoud is opgenomen in de ‘Tarieventabel behorend bij de verordening lijkbezorgingsrechten’ onder hoofdstuk 4 artikel 4.2. Dit wordt echter niet geïnd door het SVHW.

 

Lansingerland WOZ

OZB

Rioolheffing gebruiker

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

BIZ

Precariobelasting

 

Molenwaard WOZ

OZB

RZB

Rioolheffing eigenaar

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Precariobelasting

Toeristenbelasting

 

Nieuwkoop BAG

WOZ

OZB

RZB

Rioolheffing gebruiker

Afvalstoffenheffing

Precariobelasting

Forensenbelasting

Grafrechten

WKPB

 

 • 1.

  Grafrechten : Art. 9.4.1. Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen behorende bij de Verordening begraafplaatsrechten.

Oud-Beijerland BAG

WOZ

OZB

RZB

Rioolheffing eigenaar

Rioolheffing gebruiker

Hondenbelasting

Reclamebelasting

BIZ

Precariobelasting

WKPB

 

RAD DifTar (Afvalstoffenheffing)

 

Strijen BAG

WOZ

OZB

RZB

Rioolheffing eigenaar

Rioolheffing gebruiker

Diftar via RAD (afvalstoffenheffing)

Hondenbelasting

BIZ

Precariobelasting

WKPB

 

Werkendam BAG

WOZ

OZB

RZB

Rioolheffing gebruiker

DifTar (Afvalstoffenheffing)

Hondenbelasting

Toeristenbelasting

BIZ

WKPB

 

 • 1.

  de tarieven van hoofdstuk 1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing. De hoofdstukken 2 tot en met 6 van die tarieventabel gaan namelijk over afvalstoffenheffing van de milieustraten en die heft en int de gemeente zelf door middel van de eigen heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar.

 

Woudrichem BAG

WOZ

OZB

RZB

Rioolheffing eigenaar

Rioolheffing gebruiker

DifTar (Afvalstoffenheffing)

DifTar (Reinigingsrechten)

Hondenbelasting

Toeristenbelasting

Watertoeristenbelasting

WKPB

 

 • 1.

  Bijlage als bedoeld in artikel 4, eerste lid

  De deelnemers dragen de belastingen en rechten zoals onderstaand aangegeven

  Aalburg BAG

  WOZ

  OZB

  Rioolheffing eigenaar

  Rioolheffing gebruiker

  DifTar (Afvalstoffenheffing)

  WKPB

  • 1.

   (de tarieven van hoofdstuk 1 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing. De tarieven in de overige hoofdstukken van die tarieventabel betreffende de milieustraten, per omwisseling container en plaatsen extra container etc. heft en int de gemeente zelf door middel van de eigen heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar.)

   

  Alblasserdam BAG

  WOZ

  OZB

  Ondernemersfonds

  Rioolheffing eigenaar

  Afvalstoffenheffing

  Hondenbelasting

  Precariobelasting

  Grafrechten

  Toeristenbelasting

  WKPB

   

  • 1.

   Grafrechten : Onderhoudsrechten, art. 4, onder F, Verordening Begrafenisrechten.

   

  Albrandswaard WOZ

  OZB

  Rioolheffing gebruiker

  Afvalstoffenheffing

   

  Barendrecht WOZ

  OZB

  RZB

  Rioolheffing gebruiker

  Afvalstoffenheffing

  Reinigingsrechten

  Hondenbelasting

  Toeristenbelasting

  BIZ

  Precariobelasting

   

  Binnenmaas BAG

  WOZ

  OZB

  RZB

  Rioolheffing eigenaar

  Rioolheffing gebruiker

  Diftar via RAD (afvalstoffenheffing)

  Hondenbelasting

  Precariobelasting

  Forensenbelasting

  Toeristenbelasting

  BIZ

  WKPB

   

  Brielle BAG

  WOZ

  OZB

  Rioolheffing gebruiker

  Afvalstoffenheffing

  Hondenbelasting

  Forensenbelasting

  Reclamebelasting

  WKPB

   

  Cromstrijen BAG

  WOZ

  OZB

  Rioolheffing eigenaar

  Rioolheffing gebruiker

  Hondenbelasting

  Baatbelasting

  Precariobelasting

  Diftar via RAD (afvalstoffenheffing)

  WKPB

   

  Goeree-Overflakkee BAG

  WOZ

  OZB

  Rioolheffing eigenaar

  Afvalstoffenheffing

  Hondenbelasting

  Forensenbelasting

  Toeristenbelasting

  Watertoeristenbelasting

  BIZ

   

  Hardinxveld-Giessendam WOZ

  OZB

  Rioolheffing gebruiker

  Afvalstoffenheffing

  Hondenbelasting

   

  Hellevoetsluis BAG

  WOZ

  OZB

  Rioolheffing eigenaar

  Rioolheffing gebruiker

  Afvalstoffenheffing

  Hondenbelasting

  Grafrechten

  Precariobelasting

  Toeristenbelasting

  Watertoeristenbelasting

  WKPB

   

  • 1.

   Grafrechten : Hoofdstuk 3, onder 3.1, lid c, jo. leden f, g en h, Tarieventabel behorende bij Verordening lijkbezorgingsrechten

   

  Korendijk BAG

  WOZ

  OZB

  RZB

  Rioolheffing gebruiker

  Diftar via RAD (afvalstoffenheffing)

  Hondenbelasting

  Toeristenbelasting

  Dagtoeristenbelasting

  Watertoeristenbelasting

  Precariobelasting

  BIZ

  WKPB

  Krimpenerwaard BAG

  WOZ

  OZB

  Rioolheffing gebruiker

  DifTar (Afvalstoffenheffing)

  DifTar (Reinigingsheffing)

  Hondenbelasting

  Grafrechten

  Toeristenbelasting

  BIZ

  Precariobelasting

  WKPB

   

  • 1.

   Grafrechten : Kern Vlist: Opgenomen in de ‘Tarieventabel behorend bij de verordening lijkbezorgingsrechten’ – hoofdstuk 4, artikelen 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3

  • 2.

   Kern Bergambacht: Opgenomen in de ‘Tarieventabel behorend bij de verordening lijkbezorgingsrechten’ – hoofdstuk 4, artikel 4.2

   

  • 1.

   Kern Schoonhoven en Nederlek: Tarieven voor onderhoud zijn opgenomen in de kosten van begraven en de grafrechten en worden niet afzonderlijk in rekening gebracht.

   

  • 1.

   Kern Ouderkerk: Tarief voor onderhoud is opgenomen in de ‘Tarieventabel behorend bij de verordening lijkbezorgingsrechten’ onder hoofdstuk 4 artikel 4.2. Dit wordt echter niet geïnd door het SVHW.

   

  Lansingerland WOZ

  OZB

  Rioolheffing gebruiker

  Afvalstoffenheffing

  Hondenbelasting

  BIZ

  Precariobelasting

   

  Molenwaard WOZ

  OZB

  RZB

  Rioolheffing eigenaar

  Afvalstoffenheffing

  Hondenbelasting

  Precariobelasting

  Toeristenbelasting

   

  Nieuwkoop BAG

  WOZ

  OZB

  RZB

  Rioolheffing gebruiker

  Afvalstoffenheffing

  Precariobelasting

  Forensenbelasting

  Grafrechten

  WKPB

   

  • 1.

   Grafrechten : Art. 9.4.1. Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen behorende bij de Verordening begraafplaatsrechten.

  Oud-Beijerland BAG

  WOZ

  OZB

  RZB

  Rioolheffing eigenaar

  Rioolheffing gebruiker

  Hondenbelasting

  Reclamebelasting

  BIZ

  Precariobelasting

  WKPB

   

  RAD DifTar (Afvalstoffenheffing)

   

  Strijen BAG

  WOZ

  OZB

  RZB

  Rioolheffing eigenaar

  Rioolheffing gebruiker

  Diftar via RAD (afvalstoffenheffing)

  Hondenbelasting

  BIZ

  Precariobelasting

  WKPB

   

  Werkendam BAG

  WOZ

  OZB

  RZB

  Rioolheffing gebruiker

  DifTar (Afvalstoffenheffing)

  Hondenbelasting

  Toeristenbelasting

  BIZ

  WKPB

   

  • 1.

   de tarieven van hoofdstuk 1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing. De hoofdstukken 2 tot en met 6 van die tarieventabel gaan namelijk over afvalstoffenheffing van de milieustraten en die heft en int de gemeente zelf door middel van de eigen heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar.

   

  Woudrichem BAG

  WOZ

  OZB

  RZB

  Rioolheffing eigenaar

  Rioolheffing gebruiker

  DifTar (Afvalstoffenheffing)

  DifTar (Reinigingsrechten)

  Hondenbelasting

  Toeristenbelasting

  Watertoeristenbelasting

  WKPB

   

  • 1.

   Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten : de tarieven van hoofdstuk 1 en 2 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen. De tarieven in de overige hoofdstukken van die tarieventabel betreffende de milieustraten, per omwisseling container en plaatsen extra container etc. heft en int de gemeente zelf door middel van de eigen heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar.

   

  Zederik WOZ

  OZB

  Rioolheffing eigenaar

  Afvalstoffenheffing

   

  Waterschap Hollandse Delta Watersysteemheffing

  Wegenheffing

  Zuiveringsheffing

  Verontreinigingsheffing

   

  Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten : de tarieven van hoofdstuk 1 en 2 van de Tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen. De tarieven in de overige hoofdstukken van die tarieventabel betreffende de milieustraten, per omwisseling container en plaatsen extra container etc. heft en int de gemeente zelf door middel van de eigen heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar.

 

Zederik WOZ

OZB

Rioolheffing eigenaar

Afvalstoffenheffing

 

Waterschap Hollandse Delta Watersysteemheffing

Wegenheffing

Zuiveringsheffing

Verontreinigingsheffing