Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2017, 63879Ruimtelijke plannenGemeente Nissewaard – Ter inzage voorontwerp bestemmingsplan Toldijk Zuid

Logo Nissewaard

De gemeente Nissewaard bereidt een nieuw bestemmingsplan Toldijk Zuid voor.

Inhoud

Het voorontwerp bestemmingsplan voorziet in de aanleg van drie voetbalvelden met bijbehorende bebouwing en voorzieningen.

Plangebied

Het voorontwerp bestemmingsplan Toldijk Zuid betreft het gebied ten noorden van de Groene Kruisweg gelegen tussen de kernen Geervliet en Heenvliet.

Planfase

Voorontwerp.

Plannummer

NL.IMRO.1930.BPGRVTOLDIJKZUID-1001.

Inzage

U kunt het voorontwerp bestemmingsplan van dinsdag 7 november tot woensdag 20 december 2017 inzien:

Informatiebijeenkomst

Donderdag 23 november 2017 vindt van 17:00 tot 20:00 uur een inloop informatiebijeenkomst plaats in de voetbalkantine (voormalig) PFC, locatie Geervliet, Toldijk 8, 3218 BN Geervliet.

Reacties

U kunt tot 20 december 2017 een reactie (zienswijze) indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Een schriftelijke reactie stuurt u naar:

Gemeente Nissewaard

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse.

U kunt ook reageren via www.nissewaard.nl/ruimtelijkeplannen.

Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken bij het team Stadsontwikkeling.

Meer weten?

Wilt u een afspraak maken of meer weten over het voorontwerp bestemmingsplan, bel dan met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 14 0181.