Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TerneuzenStaatscourant 2017, 62768Instelling gemeenschappelijke regelingenOpheffing Gemeenschappelijke Regeling Platform Wonen voor de Regio Zeeuwsch-Vlaanderen

Logo Terneuzen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen

 

gelezen het Raadsbesluit van 1 juni 2017, waarbij op aangeven van het algemeen bestuur van het Platform Wonen Zeeuwsch-Vlaanderen, door de gemeenteraden van Hulst, Terneuzen en Sluis is ingestemd met de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Platform Wonen voor de regio Zeeuwsch-Vlaanderen;

 

gelezen het voorstel van het Algemeen Bestuur van de GR d.d. 14 december 2016;

 

gelet op artikel 9 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen en gelet op 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Platform Wonen voor de Regio Zeeuwsch-Vlaanderen;

 

BESLUIT

 

  • 1.

    dat de Gemeenschappelijke Regeling Platform Wonen voor de Regio Zeeuwsch-Vlaanderen per 1 november 2017 zal zijn opgeheven;

  • 2.

    dat de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Platform Wonen voor de Regio Zeeuwsch-Vlaanderen in 2018 zal plaatsvinden conform de notitie Transformatie Platform Wonen zoals vastgesteld door het bestuur van het Platform Wonen voor de regio Zeeuwsch-Vlaanderen.

 

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, 16 augustus 2017

gemeentesecretaris, burgemeester,

J.G. (Jan) Princen, J.A.H. (Jan) Lonink