Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 61520Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplanZogweteringlaan ong. (naast 2) en Gageldijk ter hoogte van 119 te Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Rectificatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Zogweteringlaan ong. (naast 2) en Gageldijk ter hoogte van 119 te Maarssen vanaf vrijdag 27 oktober tot en met donderdag 7 december 2017 ter inzage ligt.

Dit plan is eerder op 21 september 2017 gepubliceerd en het heeft met ingang van 22 september 2017 ter inzage gelegen. Gebleken is dat geen publicatie van de ter inzage legging heeft plaatsgevonden op de gemeentelijke website. Met deze nieuwe publicatie en ter inzage legging willen wij dit herstellen.

Indien u naar aanleiding van de ter inzage legging van 22 september 2017 al een zienswijze heeft in gediend wordt deze automatisch meegenomen in de nieuwe procedure.

Inhoud

Het plangebied omvat een ruimte-voor-ruimte initiatief waarbij een kassencomplex aan de Gageldijk wordt gesloopt en een woning mogelijk gemaakt wordt aan de Zogweteringlaan ong. (naast 2).

Inzien

U kunt het ontwerp (NL.IMRO.1904.BPZogwtmglnnb2MRS-OW01) vanaf vrijdag 27 oktober raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien tot en met donderdag 7 december 2017 bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw A. Havermans of mevrouw L. van de Craats (tel. 14 0346).

Reageren

Vanaf vrijdag 27 oktober 2017 kunt u gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan Zogweteringlaan ong. (naast 2) en Gageldijk ter hoogte van 119 Maarssen. Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘ zienswijze Zogweteringlaan ong. (naast 2) en Gageldijk ter hoogte van 119 Z/16/57457. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze(n) neemt u contact op met mevrouw A. Havermans of mevrouw L. van de Craats (tel.14 0346).