Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2017, 60291VergunningenVertrokken naar onbekende bestemming

Logo Franekeradeel

Onderstaande personen wonen niet meer of zijn niet meer bereikbaar op het adres dat in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staat. Dit bleek uit onderzoek.

Het college van burgemeester en wethouders besloot daarom deze personen uit de BRP uit te schrijven.

Dit betekent dat deze personen niet langer op een adres in Nederland staan ingeschreven.

Geslachtsnaam en voorletters

  

Bakos, G.

Van der Leij, A.P

Geboortedatum

   

07-02-1990

29-06-1968

 Adres

   

Paradyske 12, Herbaijum

Rijksstraatweg 9, Zweins

Datum besluit

   

17-10-2017

17-10-2017

 

 

 

 

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hiertegen bezwaar maken (Algemene wet bestuursrecht).

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.

 

U stuurt uw bezwaar naar:

college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel

Postbus 58

8800 AB FRANEKER

 

In uw bezwaar staat in ieder geval:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum;

 • 3.

  het besluit waar u het niet mee eens bent;

 • 4.

  waarom u het niet eens bent met dit besluit;

 • 5.

  uw handtekening.