Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2017, 59839Vergunningen

Kennisgeving melding MMC Veenhuizen, Inspectie Leefomgeving en Transport

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij de volgende melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) heeft ontvangen.

Inrichting: MMC Veenhuizen (12C01)

Locatie: Norgerweg 20, 9341 AX Veenhuizen (gemeente Noordenveld)

Activiteit: Veranderen van het bedrijf met betrekking tot de bestemming van magazijnen

Ontvangstdatum: 28 september 2017

Zaaknummer: 2017/0134

Inlichtingen

Meld- en Informatiecentrum (MIC): telefoonnr. 088-489 00 00 en op www.ilent.nl