Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2017, 59830Vergunningen

Kennisgeving aanvraag Infanterie Schietkamp, Inspectie Leefomgeving en Transport

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, heeft ontvangen.

Inrichting: Infanterie Schietkamp (33A03)

Locatie: Otterloseweg 5, 6732 BR te Harskamp (gemeente Ede)

Activiteit: Milieuneutraal wijzigen

Voor: Een wijziging aangaande het schietgebruik met gevolgen voor de totale

schietgeluidbelasting van de inrichting

Aanvraagdatum: 28 september 2017

Zaaknummer: 2017/0142

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat de Minister een besluit heeft genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.