Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2017, 59331OverigMachtigingsbesluit RUD Utrecht

Logo Utrecht

Besluit van 10 oktober 2017 tot machtiging van personen die de diverse colleges, namens wie de RUD Utrecht taken uitvoert, vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

Burgemeester en wethouders van Amersfoort;

Burgemeester en wethouders van Baarn;

Burgemeester en wethouders van Bunschoten;

Burgemeester en wethouders van Eemnes,

Burgemeester en wethouders van Houten;

Burgemeester en wethouders van Leusden;

Burgemeester en wethouders van Lopik;

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Burgemeester en wethouders van Soest;

Burgemeester en wethouders van Utrecht;

Burgemeester en wethouders van Woudenberg;

 

Gelet op

 

artikel 8:24 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / provincie Utrecht, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Amersfoort, artikel 2 en 6Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Baarn, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Bunschoten, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Eemnes, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Houten, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Leusden, artikel2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Lopik, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Nieuwegein, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Soest, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Utrecht, artikel 2 en 6 Mandaatbesluit RUD Utrecht / gemeente Woudenberg;

 

Besluiten

 

Artikel 1

Algemene machtiging wordt verleend aan onderstaande personen om de bovengenoemde colleges te vertegenwoordigen tijdens zittingen, met inbegrip van regiezittingen, in bestuursrechtelijke procedures bij

 

de rechtbanken;

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;

de voorzieningenrechter van genoemde rechtscolleges;

 

mr. drs. U.A.E. Arnhold

mr. G. Bellomo

mr. C.L. Brunell

mr. I.V.M. Damhuis

mr. M. Evers

mr. D.K. Keijer

mr. M. Tilstra

mr. drs. M.C.J. Valke

mr. N.H. Verhaart

mr. N.P.M. Verstegen

mr. A. Visser

 

Artikel 2

Het Machtigingsbesluit RUD Utrecht zoals vastgesteld op 6 maart 2017 en in werking getreden op 9 maart 2017 wordt ingetrokken.

 

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2017.

 

Artikel 4

Dit besluit kan worden aangehaald als Machtigingsbesluit RUD Utrecht.

 

Utrecht, 10 oktober 2017,

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

Burgemeester en wethouders van Amersfoort;

Burgemeester en Wethouders van Baarn;

Burgemeester en Wethouders van Bunschoten;

Burgemeester en Wethouders van Eemnes,

Burgemeester en Wethouders van Houten;

Burgemeester en wethouders van Leusden;

Burgemeester en Wethouders van Lopik;

Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein;

Burgemeester en Wethouders van Soest;

Burgemeester en Wethouders van Utrecht;

Burgemeester en Wethouders van Woudenberg;

 

Namens deze

H. Jungen

directeur RUD Utrecht