Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 58468Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplanLocatie Mastenbroek Breedstraat Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Locatie Mastenbroek Breedstraat Maarssen vanaf vrijdag 13 oktober tot en met donderdag 23 november 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

De locatie Mastenbroek is gelegen tussen de Vecht, de percelen aan de Emmaweg, de Breedstraat en de Heilig Hartkerk in het centrum van Maarssen. De bestaande bebouwing in het plangebied, bestaande uit het garagebedrijf Mastenbroek, 5 appartementen en enkele commerciële voorzieningen, zal worden afgebroken. Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 16 woningen, een restaurant en een commerciële ruimte in het plangebied mogelijk gemaakt. 11 van de woningen worden uitgevoerd als grondgebonden woningen. Daarnaast worden er 5 appartementen in de sociale sector (sociale koop) gerealiseerd.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPLocMastenbrkMRS-OW01) vanaf vrijdag 13 oktober raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook vanaf vrijdag 13 oktober tot en met donderdag 23 november 2017 zonder afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Inloopavond

Over het ontwerpbestemmingsplan Locatie Mastenbroek Breedstraat Maarssen is er op maandag 6 november 2017 vanaf 19:30 tot 21:00 uur een inloopavond op de locatie Mastenbroek, Breedstraat 9 in Maarssen. Op deze inloopavond beantwoorden wij uw vragen over het nieuwe bestemmingsplan. U kunt op ieder moment binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.

Reageren

U kunt vanaf vrijdag 13 oktober 2017 gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan. Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen onder vermelding van ‘Zienswijze Mastenbroek Z/17/122280‘.

Ook kunt u voor het kenbaar maken van uw zienswijze(n) gebruik maken van het digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze(n) neemt u contact op met heer H. Steutel of mevrouw C. Looijmans (14 0346).