Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 58124

Gepubliceerd op 13 oktober 2017 09:00Besluit houdende nr. 2017001690 verlening van ontslag aan J. A. Hennis-Plasschaert als Minister van Defensie

Op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 4 oktober 2017, kenmerk 3213478;

Gezien de ontslagaanvraag van J. A. Hennis-Plasschaert, als Minister van Defensie, van 3 oktober 2017;

Gelet op artikel 43 van de Grondwet;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Onze Minister van Defensie, J. A. Hennis-Plasschaert, op haar verzoek met ingang van 4 oktober 2017 op de meest eervolle wijze als zodanig ontslag te verlenen onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door haar aan Ons en het Koninkrijk bewezen.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemde, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten en de ministeries.

Wassenaar, 4 oktober 2017

Willem Alexander

De MIinister-President,

Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl