Voorbereidingsbesluit Centrum

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

De gemeenteraad van Amsterdam heeft in zijn vergadering van 27 september 2017 een voorbereidingsbesluit genomen voor het postcodegebied 1012 en een aantal andere in het stadsdeel Centrum gelegen straten.

Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel de diversiteit van het winkel- en voorzieningenaanbod te beschermen. Verdere groei van op toeristen gerichte winkels en voorzieningen, alsmede eetwinkels en mengformules in winkels met een voedselwarenassortiment wordt hiermee tegengegaan.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking daags na bekendmaking.

Dit voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 6 oktober 2017 voor een termijn van zes weken ter inzage bij het Voorlichtingsloket op het stadhuis, Amstel 1. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk onder ‘contact’ op www.amsterdam.nl.

Het voorbereidingsbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.A1701VBSTD-VG01.

Amsterdam, 5 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Naar boven