Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2017, 56355Ruimtelijke plannenAankondiging voornemen tot reparatie van Bestemmingsplan Zeewaardig

Logo Noordwijk

De gemeenteraad heeft op 21 september 2017 besloten het bestemmingsplan Zeewaardig te gaan repareren. Reparatie houdt in dat de rechten, zoals deze golden in het voorheen geldende bestemmingsplan weer teruggebracht gaan worden. Het college heeft opdracht gekregen de reparatie te gaan voorbereiden.

Voor de locaties waar rechten wegbestemd zijn, zal hiermee binnen afzienbare tijd begonnen worden.

Voor de locaties waar teveel rechten zijn toegekend (nrs. 1, 6a, 9, 16a en b, 24, 40, 46, 53, 54, uit onderzoek Zeewaardig) is de gemeenteraad voornemens om het bestemmingsplan over ca. één jaar te repareren. Gedurende dit ene jaar jaar blijft het bestemmingsplan Zeewaardig voor deze locaties nog gelden. Het betreft de locaties Huis ter Duin, Kop Hoofdstraat/De Grent/Palaceplein, hoek Golfbaan/Wantveld, gebouwen aan Olieburg en tussen Olieburg/Noordzeestraat, Bomstraat 7-15, Parallel Boulevard 206-208, Trompstraat 1-11, Nieuwe Zeeweg 90-92, Schoolstraat 3-5.

Het besluit en het rapport van Tonnaer zijn te vinden op onze website bij de vergaderstukken van 21 september. https://noordwijk.notubiz.nl/

Bezwaar

Tegen dit besluit staat geen bezwaar/beroep open. Het is geen besluit zoals bedoeld in de Awb.