Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeierijstadStaatscourant 2017, 55277VergunningenGemeente Meierijstad - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - PUBLICATIEDATUM 28-9-2017

Logo Meierijstad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad maakt bekend, dat het een ontwerpbeschikking op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft opgesteld met betrekking tot de volgende aanvragen omgevingsvergunning:

 

Gegevens aanvraag

Omschrijving: splitsen van een langgevenboerderij in 3 woningen, Kampweg 1, 1b en 1 c te Erp

zaaknummer: OV-2017-0423

datum verzonden aanvrager: 26-9-2017

 

Het college is voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Vanaf heden ligt de ontwerpbeschikking evenals alle ter zake zijnde stukken gedurende 6 weken ter inzage op het stadhuis. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, postbus 10.001, 5460 DA Veghel. Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kan een afspraak worden gemaakt onder telefoonnummer 14 0413.

 

Veghel,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad.