Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 55219

Gepubliceerd op 29 september 2017 09:00
Inhoudsopgave

Kennisgeving inzage ontwerp-omgevingsvergunning bouw 50 recreatiewoningen/ecolodges aan de Rietdijk in Zonnemaire.

Logo Schouwen-Duiveland

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’ met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo voor het bouwen van 50 recreatiewoningen /ecolodges op een perceel aan de Rietdijk (gelegen tussen landschapscampings ‘Kijkuit’ en ‘De Zonnehoeve’).

 

Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het college wil meewerken aan het plan voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’ dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1 lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo. De aanvraag, de ontwerpbeschikking, de ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 2 oktober 2017 tot en met maandag 13 november 2017 ter inzage in het gemeentehuis te Zierikzee.

 

Tijdens de periode van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, postbus 5555, 4300 JA te Zierikzee. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor dient u vooraf een afspraak met Jessica Ocké te maken via telefoonnummer (0111) 452 000.

 

 

 

 

Zierikzee, 29 september 2017

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl