Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TynaarloStaatscourant 2017, 53944Ruimtelijke plannenGemeente Tynaarlo -ontwerpbeheersverordeningvoor Eelde-Paterswolde kern inzien

Logo Tynaarlo

 

Van vrijdag 22 september tot en met donderdag 2 november 2017 ligt de ontwerpbeheersverordening Eelde – Paterswolde’ ter inzage.

Eenmaal per tien jaar actualiseert de gemeente haar bestemmingsplannen en nu is het bestemmingsplan ‘ Eelde- Paterswolde Kern’ aan de beurt. Omdat er in het gebied geen grote veranderingen op stapel staan, hoe ft het bestemmingsplan niet aangepast te worden, maar is het voldoende om een beheersverordening vast te stellen. In de beheersverordening liggen de bestaande situatie en de bestaande rechten vast. De beheersverordening komt in de plaats van het bestemmingsplan .

 

De stukken inzien

U kunt de verordening zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijde n van het team publiekszaken (zie www.tynaarlo.nl). Kunt u niet tijdens de openingsuren? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een ander tijdstip. U kunt de verordening ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor deze website kunt u gebruikmaken van het identificatienummer: NL.IMRO.1730.BVEeldePaterswolde-0301.

 

Wilt u reageren?

U kunt uw zienswijze tot en met 2 november 2017 schriftelijk indienen bij de gemeenteraad van Tynaarlo, postbus 5, 9480 AA Vries. Ook kunt u mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met team Ruimte en Ontwikkeling.

 

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Ruimte en Ontwikkeling, telefoon: 0592-266662.