Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenStaatscourant 2017, 52353Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsbesluit Praxair locatie Beugsloepweg 3 Vlaardingen

Logo Vlaardingen

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen hebben het voornemen om medewerking te verlenen tot het wijzigen van de PR 10-6 contour waarbij de contour ‘veiligheidszone – bevi’ wordt vergroot.

 

De wijziging heeft betrekking op de veiligheidscontour die door vermindering van activiteiten naar verwachting kleiner zou moeten worden, maar door het toepassen van nieuwe verplichte rekenmethode wordt deze vergroot en daarmee wordt de huidige contour overschrijdt.

 

In het bestemmingsplan “Maasoeverzone” is geregeld dat burgemeester en wethouders een wijzigingsbevoegdheid hebben om het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op het vergroten van de aanduiding ‘veiligheidszone – bevi’ indien door de verandering in wet- en regelgeving de betreffende PR 10-6 contour groter is geworden.

 

Ter inzage

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende verbeelding vanaf maandag 28 augustus 2017 gedurende 6 weken digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid. NL.IMRO.0622.0269wp02Maas2009-0020

 

Tevens zijn de stukken te raadplegen via de gemeentelijke website, waar verwezen wordt naar de link https://www.officielebekendmakingen.nl. Er zijn geen papieren stukken beschikbaar.

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging (dus van maandag 28 augustus t/m maandag 16 oktober 2017) kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, zijn zienswijze op het plan kenbaar maken. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor verzoeken wij u tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de termijn van de terinzagelegging, een afspraak te maken via het secretariaat van het team Ruimte, telefoonnummer 010-2484700. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. teammanager EWRM, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Vermeldt u daarbij duidelijk dat het gaat om een zienswijze.

 

 

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

 

Vlaardingen, 13 september 2017